Karta Tarota „Fortuna” ze zbioru „Timeless Truth”

Karta Tarota „Sprawiedliwość” ze zbioru „Egorov”