Problemy zdrowotne w rodzinie.

Afisz rozlepiać – zniewaga Afisz oglądać – strata, marnotrawstwo czasu.

Armata – zguba Armata słyszeć wybuchy z niej – zniszczenie, podłość.

nierealne plany.

interes nie przyniesie zysku, będzie tylko przynosił straty.

kradzież.

Ciasto piec – kobiecie zapowiada ciążę. Mężczyźnie niepotrzebne plotki. Ciasto zakalec – dla kobiety poronienie lub bezpłodność w zależności od okoliczności snu. Dla mężczyzny ten sen oznacza problemy z płodnością.

Symbol ciszy, izolacji, modlitwy i medytacji Być w nim – oznacza brać udział w jakiejś podniosłej uroczystości. Przechodzić obok klasztoru – chęć ucieczki od codzienności. Potrzeba spokoju i gruntownego przemyślenia swoich spraw.

Pełna szafa – Bogactwo i szczęście. Pusta szafa – zmarnowany wysiłek. Kupować szafę – ktoś powierzy Ci swoją tajemnicę. Może oznaczać również przestrogę przed chciwością. W myśl zasady: chytry dwa razy traci. Otwarta szafa – ostrzeżenie przed złodziejami.

dobre interesy.