Astrologia

12 domów

Astrologia i jej pochodzenie

Astrologia znana jest już od trzech tysięcy lat. Jej korzenie sięgają do czasów, w których mędrzec hindu Parasara objaśnił zasady gwiezdnej astrologii znanej jako astrologii „Vedic”. Jego niezwykła praca Brihat Parasara Hora Shastra jest klasykiem i podstawową pozycją dla każdy astrologa. W podobnym czasie w Mezopotamii mieszkańcy Chaldei zbudowali jedne z pierwszych obserwatoriów nazywane Zigguratami, które były wykorzystywane do śledzenia gwiazd. Niektóre z nich miały ponad 900 metrów. Dzięki temu sfera niebieska została podzielona na 12 znaków zodiaku znanym nam do dzisiaj.

Pochodzenie Zodiaku (Astrologii):

Zodiak (z gr. zōdiakos) to określenie używane do opisania kręgu składającego się z dwunastu trzydziestostopniowych podziałów niebiańskiej długości geograficznej, które są ułożone na środku ekliptyki – ścieżki słońca. Słowo zodiak pochodzi z greckiego zodiakos kuklos, co oznacza „krąg zwierząt”.

Od zarania dziejów, zodiak był powszechnie wykorzystywany do przewidywania lub odzwierciedlania cech osobowości, czy to w chińskiej, mezopotamskiej, hinduskiej, egipskiej i w wielu innych kulturach.

Astrologia w najogólniejszym znaczeniu jest poszukiwaniem sensu w niebiosach.

Oczywiście były też inne kultury wykorzystujące astrologię, ale zarówno Egipcjanie jak i Babilończycy mieli swój własny wkład w powstawanie wiedzy. Około V wieku p.n.e. mieszkańcy Chaldei dotarli do Grecji i tym samym wywarli duży wpływ na Platona. Platon uznawał ciała niebieskie takie jak Słońce i Księżyc za Bogów, co pokazuje jak bliski był mu temat astrologii.

Pierwotnie astronomia i astrologia były tym samym, polegały na obserwacji i poszukiwaniu połączeń pomiędzy ruchami planetarnymi i gwiezdnymi a wydarzeniami dziejącymi się na Ziemi. Dzięki temu astrologia stała się mocno powiązana ze sztuką przepowiadania, przewidywania. Na innej części świata, Majowie rozwinęli niezwykle wyrafinowany system obserwacji i łączenia planet, szczególnie Venus z lokalnymi wydarzeniami. Stworzyli nawet zaawansowany kalendarz, podobnie dokładny jak ten, który używamy dzisiaj.

Po 18. wieku astrologia została odsunięta na rzecz nowych metod naukowych i w tym czasie astronomia i astrologia zaczęły się rozdzielać. Astrologia zaczęła być uznawana za fatalistyczną doktrynę, prawdopodobnie dlatego, że ludzie nie potrafili dostrzec jej niezwykłości. Indywidualizm zaczął dojrzewać, a co za tym idzie, ludzie mieli większe poczucie autonomii. Nie potrzebowali, więc przewidywania przyszłości, a koncentrowali się na własnej determinacji.

Astrologia urodzeniowa

Istnieje wiele działów astrologii i niektóre z nich uwzględniają astrologii urodzenia, która koncentruje się na indywidualnych układach określonych na podstawie miejsca urodzenia oraz konkretnego czasu. Astrologia medyczna, inaczej znana jako astro patologia zajmuje się diagnozą zdrowia i chorób oraz analizuje, w jaki sposób osoba może być leczona. Jest to podobne do astrologicznej koncepcji wziętej z Hindu.


Horoskop urodzeniowy


Astrologia godzinna zajmuje się odpowiadaniem na pytania i przygotowaniem horoskopów odpowiednich dla precyzyjnego momentu, w którym zadawane jest pytanie. Astrologia polityczna zajmuje się horoskopami mieszkańców określonego narodu czy liderów politycznych i uwzględnia wydarzenia historyczne państw oraz prawdopodobieństwo kataklizmów, czy zmian ekonomicznych.

Wydarzenia historyczne są powiązane ze zmianami międzyplanetarnymi a od niedawna zauważone zostały powiązania z cyklem plam słonecznych a życiem ludzi, np. wpływ na zdrowie (wzrost chorób serca, zawałów podczas okresów zwiększenia się plam słonecznych). Wzrasta liczba dowodów na to, że astrologia ukazuje związek między kierunkiem ludzkiego życia a ruchami planetarnymi.

Jung i Astrologia

Carl Gustav Jung legendarny szwajcarski psychiatra, psycholog, naukowiec, który był twórcą psychologii głębi, dzięki odszukaniu symbolicznych znaczeń snów, rozmów, czy rysunków swoich pacjentów wprowadził astrologię na scenę naukową. Jung zaobserwował powtarzalne mityczne tematy, czy archetypy. Zaproponował, że te powszechne archetypy uosabiają doświadczenia i emocje, w rezultacie prowadząc do utworzenia typowych schematów zachowania z prawdopodobnymi konsekwencjami. Jung zaobserwował powiązanie między archetypami a znakami astrologicznymi albo tradycyjnymi „bogami” skojarzonymi z określonymi planetami i znakami zodiaku. Stwierdził, że symbole niebiańskie określone na podstawie konstelacji były konsekwencją projekcji obrazów stworzonych przez nieświadomość zbiorową.

Psychologiczna astrologia Junga wciąż łączy psyche z kosmosem, jednak nie jest to w żaden sposób determinujące. Zatem, codzienne życie człowieka nie jest zdefiniowane przez układy planet.

Jung napisał: Astrologia jest reprezentacją całej wiedzy psychologicznej Antyku. Zauważał jednak różnicę między tradycyjną astrologią a własnym przekonaniem. Uważał, że założenia astrologiczne o korelacji między pozycją ciał niebieskich w czasie urodzenia a charakterystyką konkretnej osoby są bezpodstawne i nie spowodowane bezpośrednio przez planety. To właśnie pozwoliło mu rozwinąć Psychologiczną Astrologię, którą Jung porównywał do Arystotelesowskiej >przyczyny formalnej, która zakładała, że cokolwiek, co zostało urodzone, stworzone w określonych czasach, posiada cechy tych czasów.

Koło zodiakalne

12 domów astrologicznych i ich znaczenie

Domy astrologiczne opisuje specyficzny rodzaj doświadczeń życia realnego. Opisują funkcjonowanie jednostki, zarówno w interakcji z innymi ludźmi, jak i pracy czy w miłości. Jako, że istnieje 12 znaków zodiaku, jest też 12 astrologicznych domów i każdy z nich jest analogiczny do określonego znaku. Jednakże, w przeciwieństwie do znaków, które zajmują osobno około 30 stopni na zodiakalnym kręgu, rozmiary domów różnią się między sobą. Obliczenie domu odbywa się na podstawie dokładnego czasu narodzin.

 

1 dom inaczej Ascendent Ja, postawa, witalność

Opisuje osobowość, naturalną postawę człowieka w konfrontacji ze światem, a nawet jego wygląd zewnętrzny. Jest niezwykle ważnym elementem do interpretacji układu urodzeniowego. Umieszczony jest po lewej stronie układu urodzeniowego i powiązany jest z miejscem wschodu Słońca. Pierwszy dom astrologiczny jest połączony z pierwszym znakiem zodiaku, Baranem.

2 dom zarabianie pieniędzy, dobra materialne

Opisuje dobra materialne, jak są wykorzystywane i jak zdobywane są pieniądze. Pokrótce, w tym domu zawarte są sprawy finansowe, ale również reprezentuje chciwość i zachłanność. Drugi dom jest połączony z drugim znakiem zodiaku, Bykiem.

3 dom najbliższe otoczenie, rodzeństwo, podróże, nauka

Odnosi się do komunikacji, najbliższego otoczenia (rodzeństwo, koledzy ze szkoły), edukacji na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, praktyki zawodowej. Dotyczy też krótkich podróży, transportu i wszelkich praktycznych aspektów życia. Trzeci dom jest połączony z trzecim znakiem zodiaku, Bliźniętami.

4 dom inaczej Imum Coeli: rodzina, dom, pochodzenie, ojciec

Reprezentuje najbliższą rodzinę, przodków, korzenie, dom, zarówno dom pochodzenia i ten, który jednostka tworzy lub będzie tworzyć. Ten dom również opisuje dziedzictwo materialne, dzieciństwo, emocje. Jest położony na dolnej części układu i podobnie jak Ascendent, jest domem narożnym. Niektórzy autorzy twierdzą, że czwarty dom reprezentuje matkę. Czwarty dom połączony jest z czwartym znakiem zodiaku, Rakiem.

5 dom miłość, przyjemność, dzieci, twórczość

Reprezentuje twórcze i rekreacyjne aktywności, hobby, ale też związki miłosne, powodzenie w hazardzie, relacje z dziećmi, nie tylko swoimi. Ten dom zawiera w sobie wszystkie przyjemne rzeczy w życiu jednostki. Piąty dom jest połączony z piątym znakiem zodiaku, Lwem.

6 dom życie codzienne, praca, znajomi, podwładni, zdrowie

Ten dom określa życie codzienne jednostki, jej zachowanie w pracy, obowiązki, relacje ze współpracownikami, podwładnymi. Dotyczy też zdrowia, leków, jakie powinno się zażywać oraz prawdopodobnych chorób. Szósty dom jest połączony z szóstym znakiem zodiaku, Panną.

7 dom inaczej Descendant: związki, inni ludzie, małżeństwo, kontrakty

Jest przeciwieństwem pierwszego domu, a zatem reprezentuje relacje z ludźmi, zachowanie jednostki w stosunku do innych osób, partnera (w pracy czy miłości). Dotyczy również kontaktów, zawartych umów, małżeństwa, czy otwartych konfliktów. To poprzez siódmy dom jednostka dostrzega innych ludzi. Jest umieszczony po prawej stronie układu i powiązane jest z miejscem zachodzenia słońca. Siódmy dom jest połączony z siódmym znakiem zodiaku, Wagą.

8 dom pasja, kryzys, zmiana, śmierć, inwestycje finansowe, seksualność

Dotyczy życia i śmierci jednostki. Jednakże, nie musi odnosić się do śmierci fizycznej. Może być to symboliczne i wiązać się z ewolucją lub transformacją. Ten dom reprezentuje spadki, pieniądze zdobyte dzięki innym ludziom, ale też seksualność, siłę, tajemnice i zainteresowanie okultyzmem. Ósmy dom jest połączony z ósmym znakiem zodiaku, Skorpionem.

9 dom podróże, koncepcje abstrakcyjne, duchowość, obca kultura

Temu domowi przypisywana jest duchowość, filozofia, wyższe idee, dalekie podróże, zarówno w sensie fizycznym, jak i duchowym. W przeciwieństwie do trzeciego domu, ten dom reprezentuje wyższą edukację, studia oraz zrozumienie abstrakcyjnych koncepcji. Związany jest też z prawem, religią. Dziewiąty dom jest połączony z dziewiątym znakiem zodiaku, Strzelcem.

10 dom inaczej Medium Coeli: sukces społeczny, zawodowe przeznaczenie, matka

Jest przeciwieństwem czwartego domu i powiązany jest z karierą zawodową jednostki, ale też z rozwojem społecznym. Symbolizuje ambicję i osiągnięcia w życiu społecznym. Odnosi się również do życia publicznego, prawdopodobnej sławy i wpływu matki. Dziesiąty dom jest w południowej części układu. Ten dom połączony jest z dziesiątym znakiem zodiaku, Koziorożcem.

11 dom przyjaciele, grupowe projekty, wsparcie i bezpieczeństwo

Ten dom reprezentuje zadania jednostki, jego przyjaciół i to, co jest dla niej chroniące. Dotyczy natury przyjaźni, grup, których jest częścią i miejsca, jakie w nich zajmuje, w przeciwieństwie do nastawionego na indywidualizm piątego domu. Ten dom związany jest z tematami dotyczącymi humanitarności. Jedenasty dom jest połączony z jedenastym znakiem zodiaku, Wodnikiem.

12 dom wrogowie, problemy, samotność, ukryte cierpienie i tajemnice

Związany jest z wewnętrznym życiem, cierpieniem ukrywanym przez całe życie, wrogością innych i poważnymi chorobami. Dotyczy miejsc takich jak szpitale, więzienia itp. i uwzględnia również samotność poświęcenie, oddanie. Dwunasty dom jest połączony z dwunastym znakiem zodiaku, Rybami.
Tradycyjnie używa się również klasyfikacji domów, ponieważ z jednej strony nie każdy dom ma takie samo znaczenie dla jednostki, a z drugiej strony mają różną specyfikę charakterologiczną. Istnieją trzy klasyfikacje. Pierwsza dotyczy akcentów, kolejne określają kwadranty i połkulę. Poniżej zamieszczony jest opis 3 klasyfikacji:

 


Planety w domach

Ascendenty

Popularne hasła