Liczba dnia urodzenia

Liczba dnia urodzenia. Jest to tzw. Liczba Podświadomości, inna jej nazwa to Liczba Duchowa.
Ukazuje ona podświadomą sferę życia u ludzi, spontaniczność reakcji, instynkty, odruchy, coś, co jest pozą naszą kontrolą. Liczba ta odzwierciedla ludzkie pragnienia, myśli, odczucia i inne nieświadome procesy. Daje także informację, z czym przychodzimy na świat, w jaki sposób wkraczamy w dorosłość. Wskazuje ona również na to, jak jesteśmy odbierani przez inny osoby.

Urodzeni 1 dnia miesiąca

Obdarzeni niezwykłymi zdolnościami przywódczymi i wysoką potrzebą niezależności. Są osobami ambitnymi, kreatywnymi i zorganizowanymi. To urodzeni indywidualiści uwielbiający się wyróżniać i grać pierwsze skrzypce w towarzystwie, w pracy lub w związku. Mają silnie zaznaczone ego, wysoko się cenią, odważnie kroczą przez życie i nie boją się wyzwań. Ich zdolności organizacyjne są na wysokim poziomie, tak samo jak ich inteligencja, twórczość i wiara w siebie. Ponadto, można zauważyć u takich osób umiejętność samodoskonalenia, bystrość, samodzielność. Cechy negatywne to czasami arogancja, apodyktyczność, egocentryzm, kłopoty z koncentracją.

Urodzeni 2 dnia miesiąca

Łagodne usposobienie, wrażliwość, delikatność, życzliwość, umiejętność współpracy z innymi, funkcjonowania w grupie, partnerstwo, zdolności dyplomatyczne. Ponadto ludzi urodzonych tego dnia cechuje wielka uczuciowość, skromność, towarzyskość, chętne niesienie pomocy innym, lojalność, tkliwość, refleksyjność i dobroduszność. Złe aspekty mogą przejawiać się w nadwrażliwości, nerwowości, nieśmiałości, naiwności i ulegania wpływom. Osoby urodzone tego dnia muszą uważać, by silniejsze, bardziej dynamiczne jednostki, nie wykorzystywały ich szlachetności i wspaniałomyślności.

Urodzeni 3 dnia miesiąca

Osoby pełne werwy, zapału, zarażające swoim entuzjazmem. Mają wspaniałe zdolności komunikowania się, łatwo porozumiewają się z otoczeniem, potrafią niemal z każdym znaleźć wspólny język. Urodzeni tego dnia są z natury osobami ciepłymi, życzliwymi, pełnymi pozytywnej energii i dynamizmu. Poza tym obdarzeni są umiejętnością wyrażania siebie, optymizmem, pogodą ducha, uzdolnieniami artystycznymi, naturalnym urokiem, fantazją i zdolnościami adaptacji. Ktoś urodzony tego dnia to także człowiek kameleon, potrafiący dostosować się niemal do każdej sytuacji. Problem może stanowić pewna niestałość, rozpraszanie się, brak wytrwałości w dążeniach, lekkomyślność, skłonność do ryzyka, co sprawia, że dosyć często popadasz w kłopoty i problematyczne sytuacje.

Urodzeni 4 dnia miesiąca

Solidność, pracowitość, praktycyzm, odpowiedzialność, to Twoje główne cechy charakteru. Ponadto osoby urodzone tego dnia są uznawane za introwertyków, co oznacza, że są one zamknięte w sobie, raczej nieśmiałe, brak im przebojowości i nie lubią być w centrum uwagi. Inne cechy charakteru, którymi się odznaczają to powaga, pracowitość, sumienność, rzetelność, systematyczność, prawdomówność, niechętne poddawanie się zmianom. Osoby urodzone tego dnia, dzięki swojej pracowitości i wytrwałości mają szansę na odniesienie sukcesu materialnego. Można im zarzucić brak fantazji, pesymizm i zbytni perfekcjonizm. Ponadto osoby urodzone 4 dnia miesiąca, to ludzie zamknięci w sobie i czasami trudno do nich dotrzeć, ponieważ mają tendencję do chowania się w swojej skorupce. Ich dokładność, precyzyjność, bardzo ceniona w sferze zawodowej, może być jednak przyczyną nieporozumień w partnerstwie. Zbytnia drobiazgowość, wysokie wymagania może na dłuższą metę męczyć partnera.

Urodzeni 5 dnia miesiąca

Tego dnia urodziły się osoby obdarzone żywą, bogatą wyobraźnią kochające zmiany i wolność. Ponadto pragnące żyć aktywnie, wszechstronne, z licznymi zainteresowaniami, pełne entuzjazmu i wrodzonego wdzięku. Usposobienie żywe, niespokojne. Dużą zaletą tych osób jest łatwość w nawiązywaniu nowych znajomości, umiejętności komunikacji z otoczeniem, magnetyzm i czar, który sprawia, że ludzie Ci zawsze otoczeni są wianuszkiem przyjaciół i wielbicieli. Osoby urodzone tego dnia, kochają podróże i mają wielką potrzebę wprowadzania licznych zmian w swoim życiu, nie znoszą monotonii, lubią wyzwania i poczucie niezależności. Uznawane za osoby szczere do bólu, ale również za dowcipne, pełne polotu, fantazji i uroku. Lubią nowe doświadczenia, nie boją się zmian. Ponadto osoby te odznaczają się entuzjazmem, charyzmą, zwinnością, zręcznością i pogodą ducha. Innym może wydawać się, że nie ma drugiej tak pewnej siebie i swoich zalet osoby, ale tak naprawdę w głębi duszy, osoba urodzona tego dnia, jest pełna wątpliwości, wahań i rozterek. Często nie wierzy w swoje możliwości i atuty. Ciężko jej także skupić się na jednej rzeczy, ma skłonność do rozpraszania się, do rozpoczynania wielu rzeczy i nie kończenia ich. Cechuje je także tzw słomiany zapał, niecierpliwość, huśtawka nastrojów, chimeryczność, napastliwość. Muszą się one także nauczyć kontrolowania energii i opanowania.

Urodzeni 6 dnia miesiąca

Osoby urodzone tego dnia dążą do harmonii i równowagi wewnętrznej. Bardzo duże znaczenie ma dla nich rodzina i najbliżsi. Są osobami odpowiedzialnymi, opiekuńczymi i wrażliwymi, szczególnie na potrzeby najbliższych. Życzliwość wobec otoczenia, wdzięk i łagodność sprawia, że ludzie chętnie przebywają w ich towarzystwie. Ponadto cechuje ich odpowiedzialność, obowiązkowość i dbałość o porządek. Urodzeni 6 dnia miesiąca są szczególnie wrażliwi na piękno, to urodzeni esteci. Często mają wspaniały zmysł artystyczny. Uznawani za osoby skore do pomocy i bezinteresowne, ponadto opiekuńcze, pełne empatii i zrozumienia, godne zaufania. Chętnie służą radą, potrafią reprezentować interesy innych osób, dobrze czują się w domowym zaciszu. Rodzina, domowe ognisko to dla nich priorytet. Czasami uchodzą za osoby nadopiekuńcze, mają skłonność do narzucania innym swojej pomocy, często uchodzą za osoby zarozumiałe i zbyt wymagające. Źle się czują, kiedy ich sprawy uczuciowe, nie idą po ich myśli. Potrafią być wtedy bardzo nerwowi, nadwrażliwi i popadać nawet w histerię lub melancholię, bowiem udane związki są dla nich najważniejsze. Czują wielką potrzebę obdarzania miłością, ale z drugiej strony mają problemy z wyrażaniem uczuć.

Urodzeni 7 dnia miesiąca

Osoby urodzone tego dnia są powściągliwe, tajemnicze, obdarzone dobrą intuicją, analitycznym umysłem i inteligencją. Natura refleksyjna, skłonności do rozmyślania nad istotą Bytu, analizowania, zastanawiania się. Ponadto są to osoby wrażliwe, dbające o rozwój duchowy, uwielbiające zgłębiać wiedzę, szczególnie pasjonuje je człowiek i jego natura, duchowość. Są niezwykle dociekliwe, pełne rezerwy, ostrożne i nieufne. Uchodzą za osoby skryte i tajemnicze. Ta zagadkowość działa jednak na ludzi przyciągająco. Osoby urodzone tego dnia są raczej małomówne, niektórym wydaje się, że są oschłe i nieprzystępne. Tak naprawdę są to osoby, które bardzo pragną kochać i być kochanym, ale ich wrodzona nieufność, nie pozwala tak łatwo pozyskać ich przychylności. Trzeba czasu i cierpliwości, by zdobyć ich zaufanie. W życiu kierują się intuicją i dążą do rozwoju duchowego oraz poszerzenia wiedzy. Negatywne strony charakteru to dosyć częste popadanie w stan przygnębienia i zniechęcenia. Kiedy sprawy nie idą po ich myśli, mogą takie osoby odczuwać mocne napięcie, nerwowość, rozdrażnienie, bądź melancholię, smutek, apatię. Czasem dręczy je wątpliwość w sens istnienia.

Urodzeni 8 dnia miesiąca

Silne, przedsiębiorcze osobowości. Osoby pracowite, ambitne, mają wspaniałe zdolności organizacyjne, naprawdę dobrze radzą sobie na wysokich stanowiskach, to idealni kandydaci na szefów, kierowników, dyrektorów. Mają umiejętność zarządzania nawet dużymi przedsiębiorstwami. Ponadto cechuje ich trzeźwy umysł, zimna krew, nawet w stresujących sytuacjach, wytrwałość, odpowiedzialność, obowiązkowość, zaradność i pracowitość. Wiele są w stanie poświęcić, by osiągnąć sukces w dziedzinie zawodowej i uzyskać satysfakcjonującą sytuację materialną. Pomagają im także zdolności przywódcze, siła przebicia, silna wola, aktywność, umiejętności skutecznych negocjacji. Lubią dopinać swego, skutecznie realizują wyznaczone cele, są uczciwi i mają wiele samozaparcia, przeszkody ich nie zniechęcają, ale dopingują do dalszej walki. Nie znoszą lenistwa i marnowania czasu na mało konstruktywne zajęcia. Czasami odznaczają się nadmiarem ambicji, mogą łatwo popaść w pracoholizm, przez co zaniedbują życie rodzinne. Dosyć często można im zarzucić materializm, oschłość, szczerość do bólu, szorstkość, zazdrość i podejrzliwość.

Urodzeni 9 dnia miesiąca

To wrażliwy altruista, posiadający talent artystyczny, mający zamiłowanie do podróży, bogatą intuicję i wyobraźnię. Nieobojętny na ludzką krzywdę, zawsze znajdzie chęci i czas, by pomóc innym. Zazwyczaj są to osoby obdarzone licznymi talentami, silną intuicją i odczuwające dużą potrzebę niezależności. Ponadto ludzie Ci dbają o rozwój duchowy, uwielbiają zbierać nowe doświadczenia i wszelkie podróże. Uważani są za indywidualistów, osoby nietuzinkowe i niespokojne, odczuwające potrzebę ruchu, przestrzeni. Uwielbiają kontakt z przyrodą, są idealistami, szukają w życiu inspiracji i dążą do spełnienia duchowego. Lubią się udzielać w wielu przedsięwzięciach, czasem zbyt wiele biorą na swoje barki i zapominają o swoich potrzebach. Szczęśliwi czują się pomagając innym. Ponadto są to osoby ciekawe świata, społeczne, tolerancyjne i serdeczne. Niestety mają skłonność do zamykania się w sobie, cierpienia w samotności, ukrywania swoich emocji przed ludźmi, udawania, że sprawy układają się pomyślnie, nawet jeśli przeżywają kryzys, odczuwają ból i trapi ich duże rozdarcie wewnętrzne. Wtedy też izolują się i stają się małomówne. Osoby te mają także problem z okazywaniem uczuć, są bardzo uparte, czym czasami denerwują otoczenie. Mocno upierają się przy swoich racjach, niechętnie dają za wygraną. Ciężko im się przyznać do błędu. Ponadto mają skłonność do kłótliwości i zarozumiałości.

Urodzeni 10 dnia miesiąca

Osoby urodzone tego dnia, mają także cechy osób, które urodziły się pierwszego dnia miesiąca, jednak są one mniej niezależne i ekstrawertyczne, niż osoby urodzone pierwszego dnia miesiąca. Ich ego jest też słabiej zaznaczone, również zdolności przywódcze i organizatorskie, ale mimo to są bardziej rozwinięte, niż w przypadku innych osób, nie posiadających w wibracji żadnej jedynki, lub sumy liczb (tzw. podliczb), która daje jeden po zredukowaniu.

Urodzeni 11 dnia miesiąca

Mają wiele cech osób, które urodzone są drugiego dnia miesiąca, a ponadto odznaczają się wyjątkową intuicją, wiedzą humanistyczną, umiejętnością inspirowania i zachęcania do działania innych ludzi, twórczością, umiejętnością przewodzenia i służenia innym. Urodzeni tego dnia mają złożony charakter, ich ego jest silniejsze niż w przypadku osób urodzonych drugiego dnia miesiąca, są oni także bardziej pewni siebie, mają więcej charyzmy, bogatszą wyobraźnię i większą moc twórczą. Ich siła przebicia, wrażliwość, szlachetność jest bardziej zaznaczona. Muszą one uważać, by nie stać się zbyt egocentrycznymi i zarozumiałymi.

Urodzeni 12 dnia miesiąca

Mają większość cech osób urodzonych 3 dnia miesiąca, ale są trochę mniej żywiołowe i więcej w nich delikatności. Ich ego jest silniej zaznaczone, mają w sobie więcej samodyscypliny i wytrwałości, ale mają one mniejszą umiejętność błyszczenia w towarzystwie niż osoby urodzone 3 dnia. Często czują się niezauważane i niedocenianie, choć z reguły tak im się tylko wydaje. Posiadają wspaniałe zdolności adaptacji i komunikacji, ale trudniej im się przebić, bowiem posiadanie w dacie cyfry 2 daje im łagodność, uczuciowość i dużą wrażliwość. Muszą nauczyć się koncentracji i godzenia sprzecznych uczuć, które często nimi targają.

Urodzeni 13 dnia miesiąca

Mają dużo cech osób urodzonych 4 dnia miesiąca, a oprócz tego odznaczają się wyjątkową pracowitością i zdyscyplinowaniem. Osoby urodzone tego dnia muszą włożyć więcej wysiłku niż inne, aby osiągnąć satysfakcjonujący ich sukces. Wibracja 13 daje wskazówkę o tzw długu karmicznym pracy. Oznacza on życie podporządkowane pracy (albo skrajne lenistwo w realizacji negatywnej), długi, żmudny wysiłek, który często nie przynosi rezultatów, mimo dużej wytrwałości i samozaparcia, którymi są obdarzone te osoby. W uczuciach są to osoby godne zaufania, wierne, można na nich polegać. Mają skłonność do izolowania się i introwersji, są skryte i powściągliwe w okazywaniu uczuć. Można jednak liczyć na ich lojalność i wierność. Ponadto są to osoby dokładne, mają dobre zdolności organizacyjne i wykonawcze, jednak muszą popracować nad słabą siłą przebicia. Osoby te mają silną osobowość, nawet w kryzysowych sytuacjach wyróżniają się siłą przetrwania i mocną psychiką.

Urodzeni 14 dnia miesiąca

Dużo mają wspólnych cech z osobami urodzonymi 5 dnia miesiąca, ale są to osoby bardziej praktyczne, odpowiedzialne, obowiązkowe. Ciągła chęć dokonywania zmian i ekspansywność, jest u nich również silnie zaznaczona. Są to osoby aktywne, energiczne, muszą posiąść umiejętność koncentracji na jednym celu, a wtedy są w stanie osiągnąć duże sukcesy. Powinny również te osoby popracować nad niecierpliwością i uważać, by nie zmarnować swoich talentów, poprzez rozpraszanie się. Osoby te są bardzo twórcze, impulsywne. Liczba ta także jest uznawana za wibrację karmiczną, co oznacza w tym przypadku, konieczność nauki głębokiej refleksji, znalezienie własnego powołania. Urodzenie tego dnia muszą się nauczyć odróżniać swoje prawdziwe potrzeby. Powinny one również uważać na swoją impulsywność i wybuchowość i nauczyć się panowania nad emocjami i zmysłami.

Urodzeni 15 dnia miesiąca

Osoby, które posiadają cechy tych, którzy urodzili się 6 dnia miesiąca. Dodatkowo cechuje je skłonność do ryzyka, silne ego, ekspansywność, zmysłowość, pociąg do przeżywania ekscytujących przygód, mogą one mieć trochę większe problemy z niestałością uczuć, z chwiejnością emocjonalną i popadaniem w przesadę. Ich duża potrzeba niezależności i zmian, kłóci się z dążeniem do ustabilizowanego, poukładanego życia rodzinnego. Osoby te mają więc problemy z pogodzeniem sprzecznych tendencji, co w konsekwencji powoduje rozdarcie wewnętrzne, huśtawki nastrojów, zmienność i uczucie niespełnienia. Muszą te osoby uważać także, by nie zostać wykorzystane przez silniejsze jednostki.

Urodzeni 16 dnia miesiąca

Są to osoby, które odznaczają się bogatym życiem wewnętrznym. Cechuje ich doskonale rozwinięta intuicja, powściągliwość, rezerwa, dążenie do osiągnięcia równowagi wewnętrznej, zdolność do analizy i refleksyjności. Są to osoby dobrze zorganizowane, umiejące się skoncentrować, wyważone i introwertyczne. Z natury nieufne, mają również problem z okazywaniem uczuć i zainteresowania, co może zostać odebrane jako oschłość i obojętność. 16 jest liczbą zaliczaną do tzw wibracji karmicznych, które wskazują na długi zaciągnięte w poprzednich wcieleniach, co oznacza niewłaściwie wykorzystany wcześniej potencjał i zaniedbania. W omawianym przypadku, dług karmiczny 16 może oznaczać utrudnione życie uczuciowe, duże rozterki wewnętrzne, niewłaściwe lokowanie uczuć, izolację, samotność, dobieranie złych ludzi jako przyjaciół. Osoby te muszą się nauczyć wyczulenia i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, odpowiedzialności i doceniania innych. Ponadto powinny stale pracować nad rozwojem wewnętrznym, dokonywaniem mądrych wyborów i wyzbyciem się egoizmu.

Urodzeni 17 dnia miesiąca

Osoby te mają większość cech osób urodzonych ósmego dnia miesiąca, ale dodatkowo są obdarzeni większą intuicją, koncentracją i wyobraźnią. Osoby te, dzięki cechom, takim jak wytrwałość, przedsiębiorczość, perfekcjonizm, pracowitość, zdolności do koncentracji, umiejętności analizy, mogą osiągnąć naprawdę spektakularne efekty w sferze zawodowej. Liczba ta niesie również spełnienie osobiste, witalność, odwagę, silne nerwy, spokój wewnętrzny, kierowanie się zdrowym rozsądkiem.

Urodzeni 18 dnia miesiąca

Osoby te obdarzone są większością cech, które mają osoby urodzone 9 dnia miesiąca, z tą różnicą, że Ci urodzone 18, mają wyraźniej zaznaczone ego, są bardziej przedsiębiorcze i przywódcze, ich świadomość własnych możliwości jest głębsza. Z łatwością uzyskują popularność i potrafią dojść wysoko, a ich życie jest dosyć niespokojne, pełne zmian i obfituje w liczne podróże. Muszą uważać by nie utracić realizmu w ocenie sytuacji i powinny wystrzegać się nadmiernej złośliwości. Trzeba będzie również popracować nad gwałtownym temperamentem i impulsywnością, które nierzadko sprawiają im kłopoty. Ich potrzeba niezależności jest bardzo wysoka.

Urodzeni 19 dnia miesiąca

Posiadają większość cech osób urodzonych pierwszego dnia miesiąca, z tą różnicą, że są one mniej ekstrawertyczne i ich zdolności kierowania są również słabiej zaznaczone, podobnie jak ich ego. Osoby urodzone tego dnia są ambitne, ale ich cele są zazwyczaj idealistyczne, często nierealne do osiągnięcia. Liczba ta należy do wibracji karmicznych, co oznacza, że w poprzednich wcieleniach zostały zaciągnięte tzw. długi karmiczne. Posiadane potencjały zostały w zły sposób wykorzystane, posiadana władza spowodowała nadużycia, ucisk, wykorzystywanie ludzi. W efekcie osoby urodzone 19 dnia miesiąca muszą spłacić dług karmy. W tym przypadku oznacza to obecność w życiu wielu zmian, częste zaczynanie od nowa, zależność od innych, częste bycie pomijanym i lekceważonym, poczucie niedocenienia. By spłacić zaciągnięte w poprzednim wcieleniu długi, należy otworzyć się na drugiego człowieka i jego potrzeby, okazać wsparcie, zrozumienie i miłość. Powinno wystrzegać się zarozumiałości i nietolerancji. Jeśli osoba urodzona tego dnia osiągnęła wysokie stanowisko, to powinna bezwzględnie wystrzegać się wszelkich nadużyć i tyranii.

Urodzeni 20 dnia miesiąca

U ludzi urodzonych tego dnia, występuje obecność większości cech, osób urodzonych 2 dnia miesiąca. Są to ludzie pełni dobroci, wrażliwości, ciepła i empatii. Dodatkowo można zauważyć dużą opiekuńczość, lojalność i nieśmiałość, która może utrudniać im życie. Muszą szczególnie pracować nad uzyskaniem większej pewności siebie i przebojowości. W przeciwnym razie ich talenty i możliwości zostaną niezauważone i roztrwonione. Grozi im także wykorzystanie przez znacznie silniejsze jednostki. Ich wrodzony takt i dyplomacja, a także pogoda ducha, łagodność sprawia, że rzadko popadają w konflikty i raczej żyją w zgodzie z większością ludzi. Ich intuicja jest dobrze rozwinięta.

Urodzeni 21 dnia miesiąca

U osób tych występują również wszystkie cechy ludzi urodzonych 3 i 12 dnia miesiąca, ale ich umiejętności współpracy są znacznie lepsze, ponadto są to osoby bardziej łagodne i wrażliwe. Muszą one uważać na dosyć częste zmiany nastroju, drażliwość i tendencje do zajmowania się wieloma rzeczami naraz. Powinno się wybrać jeden cel i konsekwentnie go realizować, inaczej szanse osiągnięcia sukcesu będą znacznie mniejsze.

Urodzeni 22 dnia miesiąca

Posiadają cechy i zdolności osób, które urodziły się 4 dnia miesiąca, a ponadto umiejętność pokonywania przeszkód i wspaniałe możliwości, które wykorzystane we właściwy sposób mogą przynieść sławę i uznanie. Liczba ta oznacza geniusz twórczy, siłę, szczytne ideały, służbę dla ludzkości. Szczególna liczba, która wskazuje, że ma się spore możliwości i szanse, aby wznieść się na wyższy poziom życia materialnego. Osoby te obdarzone są dużą charyzmą i mocą wpływania na innych. Powinny uważać, by sprawy materialne i zawodowe nie pochłonęły ich do reszty, w przeciwnym wypadku mogą mieć problemy w życiu rodzinnym.

Urodzeni 23 dnia miesiąca

Osoby urodzone tego dnia mają także większość cech osób urodzonych piątego dnia miesiąca, ale z reguły są bardziej wrażliwi, zrównoważeni i trochę delikatniejsi. Z natury są serdeczni i łatwo zyskują sympatię otoczenia. Osoby te obdarzone są także dużą energią i urokiem, są zazwyczaj wszechstronnie uzdolnione, pewne siebie i potrafią we wspaniały sposób wyrażać siebie. Są doskonałymi mówcami, mają wielkie szanse odnieść sukces w dziedzinach, które wymagają komunikacji. Posiadają bystry, przenikliwy umysł. Muszą nauczyć się panować nad swoją impulsywnością i dosyć gwałtownym temperamentem,a także wyzbyć się nadmiernej podejrzliwości i zazdrości o partnera. Grożą im także problemy z niestałością, zmiennością i niezdecydowaniem.

Urodzeni 24 dnia miesiąca

Osoby urodzone tego dnia mają większą część cech osób, urodzonych 6 dnia miesiąca. Są to osoby, które poszukują harmonii i dążą do ustabilizowanego życia, rodzina ma dla nich bardzo duże znaczenie, nie lubią zmian i ryzyka, są uczuciowi i rozsądni. Cechuje ich duża wrażliwość na potrzeby innych, są osobami chętnymi do pomocy, można liczyć na ich wsparcie. Dawanie szczęścia innym ludziom, sprawia że czują się spełnieni i potrzebni.

Urodzeni 25 dnia miesiąca

Tego dnia urodziły się osoby powściągliwe w okazywaniu uczuć, bogate wewnętrznie, wyciszone i czujące ciągłą potrzebę pogłębiania wiedzy i samodoskonalenia. Mają one wiele cech osób urodzonych siódmego dnia miesiąca. Są to osoby wrażliwe wewnętrznie, podatne na zranienie i izolujące się w czasie trudnych sytuacji. Ciężkie przeżycia sprawiają, że stają się nieufne i starają się uchronić przed potencjalnym zagrożeniem poprzez dystansowanie się, ostrożność i podejrzliwość. Mają bogatą wyobraźnię, refleksyjną i spokojną naturę. Muszą uważać, by pesymizm i brak wiary w siebie nie przeszkodził w osiąganiu wytyczonych celów. Są to osoby dążące do perfekcji, bardzo wymagające wobec siebie, często zbyt wysoko podnoszą sobie poprzeczkę, przez co może pojawić się uczucie niezrealizowania i braku wiary we własne możliwości. Muszą nauczyć się bronić przed popadaniem w melancholię i pesymizmem, a także powinny nauczyć się większej wytrwałości i śmiałości w życiu.

Urodzeni 26 dnia miesiąca

Osoby te mają wiele cech osób urodzonych 8 dnia miesiąca, ale ich życie jest z reguły bardziej utrudnione, ponieważ obecność liczby 26 wiąże się z posiadaniem tzw. długu karmicznego, czyli długu zaciągniętego w poprzednich wcieleniach. Oznacza to niewłaściwe wykorzystanie danych potencjałów. Wibracje karmiczne niosą ze sobą sytuacje do przepracowania w obecnym życiu. 26 oznacza potrzebę zdobycia umiejętności panowania umysłu nad ciałem. Należy panować nad sobą i emocjami, znaleźć własną ścieżkę rozwoju duchowego. Osoby te mają dosyć duży temperament, są ciepłe, serdeczne wobec otoczenia i życzliwe, nie lubią popadać w konflikty, ale potrafią walczyć o swoje. Cechuje ich dosyć duża zmienność nastrojów, huśtawki emocjonalne, niepewność i niezdecydowanie, co odróżnia ich od osób urodzonych 8 dnia miesiąca. Pozycja materialna, pieniądze mają dla nich bardzo duże znaczenie i jeśli wykażą się dużą wytrwałością, zaangażowaniem i pracowitością, to mają duże szanse zajścia wysoko.

Urodzeni 27 dnia miesiąca

Mają wiele wspólnych cech, z osobami urodzonymi 9 dnia miesiąca, a ponadto odznaczają się bardzo dużą wrażliwością, zmiennością nastrojów, refleksyjnością i powściągliwością w wyrażaniu uczuć. Muszą nauczyć się większej otwartości w wyrażaniu uczuć. Cechuje ich ponadto duża determinacja, siła, wytrwałość. Zamiłowanie do podróży, kreatywność i bogata wyobraźnia, także talent literacki i artystyczny.

Urodzeni 28 dnia miesiąca

Tego dnia urodziły się osoby, mające większą część cech osób, urodzonych 1 dnia miesiąca, ale ich ego jest słabiej zaznaczone, także zdolności przywódcze i chęć wyróżniania się. Są za to bardziej ugodowe i skłonne do współpracy. Cechuje ich energiczność, moc perswazji, kreatywność, niezależność i umiejętność samorealizacji. Są to osoby z reguły bardzo utalentowane. Możliwa częsta zmienność nastrojów, brak wytrwałości i mniejsza siła przebicia niż u osób urodzonych 1 dnia miesiąca. Muszą uważać, by na ich dużej pomysłowości nie skorzystały inne osoby.

Urodzeni 29 dnia miesiąca

Osoby odznaczające się wysokimi aspiracjami, licznymi talentami , idealizmem, wysoko rozwiniętą intuicją i wrażliwością. Ponadto cechuje je idealizm, uczuciowość, wszechstronność, dążenie do osiągnięcia ideału, duża moc ekspresji, charyzma, zdecydowanie, pomysłowość i indywidualizm. Mają szansę odnieść sukces, o ile dobrze wykorzystają swoje możliwości. Osoby te mają dosyć trudny, złożony charakter, mogą mieć problem z koncentracją, rozkojarzeniem i wytrwałością.

Urodzeni 30 dnia miesiąca

Osoby urodzone tego dnia mają większość cech osób urodzonych 3 dnia miesiąca. Odznaczają się ogromnym potencjałem twórczym, wielką energią i witalnością. Ponadto posiadają dobre zdolności adaptacyjne, umiejętność komunikacji na najwyższym poziomie. Są to osoby żywiołowe, towarzyskie, serdeczne, życzliwe i lubiane przez otoczenie. Mają dużą wyobraźnię i bystry umysł. Często wyróżniają się uzdolnieniami artystycznymi, nie znoszą rutyny, mają dużą potrzebę zmian, co utrudnia im osiągnięcie stabilizacji zawodowej i uczuciowej.

Urodzeni 31 dnia miesiąca

Posiadają większą część cech osób urodzonych 4 i 13 dnia miesiąca. Są to osoby odpowiedzialne, pracowite i poważne. Starają się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki, cechuje ich sumienność i systematyczność. Można na nich polegać, brak im ufności i są osobami z natury introwertycznymi. Mają trudności z wyrażaniem uczuć, są wymagający, zarówno wobec siebie, jak i wobec otoczenia. Potrafią być bardzo surowi i nieugięci. Niechętnie poddają się zmianom, mają określony plan, którego się trzymają. Skłonność do pracoholizmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Abra

Tarot Miłości

Wróżba z kart Tarota w oparciu o rozkład krzyż celtycki.

Tarot

Postaw Tarota

Horoskop na dziś Horoskop na dziś

Sprawdź co Cię dzisiaj czeka
24 maj 2024

Sprawdź
Faza Księżyca Faza Księżyca

Sprawdź fazę Księżyca na dziś

Sprawdź
Horoskop na dziś Wibracja na dziś

Dzisiejszy dzień upłynie w wibracji liczby jeden. Poczujemy bardzo silny przypływ energii, będziemy wykazywać większą inicjatywę w wielu dziedzinach. Bardzo dobry dzień na rozpoczynanie ważnych przedsięwzięć, podejmowanie decyzji, wdrażanie w życie nowych planów. Czeka nas wiele nowych wydarzeń, dużo kontaktów z ludźmi. Dzisiejsza wibracja jedynki, sprzyja kupowaniu i sprzedaży. Tego dnia najlepiej polegać na sobie. Dobry dzień na nowe działania, na przykład na  rozpoczęcie diety

Horoskop na dziś Magiczne Ciasteczko
Nadzy się rodzimy i nadzy odchodzimy.