Tarot – Karty dworskie

W Tarocie oprócz arkanów małych i wielkich mamy także do czynienia także z kartami dworskimi. W każdym kolorze/żywiole wyróżniamy po cztery karty dworskie, które symbolizują, zaczynając od najważniejszej rangi cztery różne postacie:

  • Króla
  • Królową
  • Waleta (inaczej Rycerz)
  • Pazia (inaczej Giermek)

W sumie wyróżniamy szesnaście kart dworskich. W Tarocie są więc cztery dwory różnych żywiołów (buławy, puchary, denary, miecze). Każdy dwór składa się z 4 kart dworskich (wśród nich Król, Królowa, Walet, Paź).

Karty te przedstawiają  określone typy ludzi, każdy z nich pełni odmienne funkcje i posiada różnorodne pozycje społeczne i cechy osobowości. Symbolizują one także różne sytuacje, charakter przebiegu wydarzeń. Poznanie różnic między poszczególnymi żywiołami pomoże lepiej zrozumieć karty dworskie.

Niektórzy tarociści stosują tzw. sygnifikatory, które przypisywane są różnym osobom, w zależności od tego, jaka karta najlepiej do danej osoby pasuje. Możemy uwzględnić cechy osobowości, wiek, pozycję społeczną albo kierować się cechami zewnętrznymi lub żywioł, w zależności od znaku zodiakalnego, w jakim urodziła się dana osoba.

Przypomnijmy, że w Tarocie żywioł ognia utożsamiany jest z buławami (kijami, pałeczkami), żywioł wody z kielichami, żywioł powietrza to miecze, natomiast żywioł ziemi stanowią monety.

Podział  na znaki zodiaku i przypisanie go do poszczególnych żywiołów wygląda następująco:

żywioł ognia (buławy) –  Baran, Lew, Strzelec

Znaki ogniste oznaczają koncentrację na sobie i na swoich celach, przekonanie o swojej sile i głębokiej wierze w siebie. To chęć do działania i entuzjazm, wysokie ambicje połączone z odwagą w ich realizowaniu, wytrwałość, szczerość, upór i chęć pozostania niezależnym. To także potrzeba błyszczenia w towarzystwie, egocentryzm, żywiołowość, witalność, często impulsywność i łatwość popadania w gniew.

żywioł wody (kielichy) – Rak, Skorpion, Ryby

Znaki wody symbolizują uczuciowość, głębokie emocje i wrażliwą  stronę człowieka. Obdarzone dobrą intuicją, łagodnością  i zrozumieniem dla drugiego człowieka. To czułość, zmysłowość, empatia i skłonność do poświęceń. Również zamiłowanie do sztuk pięknych, marzycielstwo, twórczość. Można także zaobserwować pasywność, opanowanie i introwertyzm.

żywioł powietrza (miecze) – Wodnik, Bliźnięta, Waga

Znaki powietrzne symbolizują pewnych siebie, opanowanych myślicieli, broniących swojej niezależności, samodzielnych i zdecydowanych. Wyróżniają się logicznym myśleniem, otwartością i gadatliwością. Ponadto można zauważyć duże ambicje, szybkie przyswajanie wiedzy, ciekawość, wielość zainteresowań, ale i niecierpliwość, bezkompromisowość, upór, kłótliwość, złośliwość.

żywioł ziemi (denary) – Koziorożec, Byk, Panna

Znaki ziemskie to symbol dążenia do stabilizacji w życiu, zapewniania bezpieczeństwa sobie i najbliższym. Wewnętrzna dyscyplina, pracowitość i wysokie ambicje pomagają osiągnąć sukces. Można zauważyć również cierpliwość, wytrwałość, dopracowywanie każdego szczegółu i zaangażowanie w to, co się robi. Może przeszkadzać introwertyzm, pracoholizm i przesadna pedanteria.

Żywioły w astrologii można nazywać także trygonami.

Każdy z żywiołów przedstawia różne typy osobowości, mianowicie:

żywioł ognisty oznacza:

przebojowość, energiczność, silna osobowość, temperament, samodzielność, niezależność, odwaga, skłonność do ryzyka, aktywność, kreatywność, twórczość,  entuzjazm, gotowość do działania, szybkość, otwartość, dążenie do władzy i posiadania, wygórowane ambicje, impulsywność, egocentryzm.

żywioł wody oznacza:

wrażliwość, intuicję, łagodność, fantazję, zamiłowania artystyczne, oddanie, chęć niesienia pomocy, współczucie, emocjonalność, opiekuńczość, wyrozumiałość, tolerancja, udzielania wsparcia, empatia, wrażliwość na piękno, delikatność, wahania nastrojów, uciekanie w świat marzeń, bujanie w obłokach, uległość, pasywność.

żywioł powietrza oznacza:

inteligencja, aktywność, niezależność, równowaga, opanowanie, rozmowność, chęć pogłębiania wiedzy, samodzielność, samodoskonalenie, umiejętność koncentracji, jasność poglądów, komunikacja na dobrym poziomie, odnajdowanie wspólnego języka z ludźmi, oschłość, surowość, brak tolerancji.

żywioł ziemi oznacza:

dążenie do stabilizacji, bezpieczeństwo, praktycyzm, opanowanie, dyscyplina wewnętrzna, analityczny umysł,zwracanie uwagi na detale, pedanteria, pracowitość, sumienność, uczynność, uczciwość, szczerość, opiekuńczość, duże ambicje, odpowiedzialność, brak fantazji i spontaniczności, konserwatyzm.

Królowie kojarzą się z sukcesem, autorytetem i siłą. W kartach Tarota każdy z nich siedzi na tronie i posiada insygnium władzy w ręku. Wspólną ich cechą jest posiadanie mocy i skupianie władzy w ręku. Każdy z królów w talii kart Tarota pełni określone funkcje, w zależności od żywiołu jaki reprezentuje. Król przedstawia postać męską, osobę dojrzałą wiekiem, bądź doświadczoną albo na wysokim stanowisku. Jest to osoba poważna, skupiająca w ręku pewnego rodzaju władzę, formalną lub nieformalną, posiadająca autorytet. Król symbolizuje posiadanie wysokiej pozycji, potęgi albo kluczową postać w pytanej sprawie, od której zależy jak potoczy się dana sprawa. Obecność króla w rozkładzie informuje, że wiele zależy od reprezentowanej przez niego osoby i to ona ma duży lub decydujący wpływ. Karta może wskazywać na naszego przełożonego, ojca (władza rodzicielska), sędziego (władza sądownicza), ważnego urzędnika, który wydaje decyzje w danej sprawie, kogoś starszego, bardziej doświadczonego od nas albo posiadającego wyższą pozycję. Król może mieć pozytywny albo negatywny wpływ na przebieg sprawy. Król może więc być pomocnikiem, sojusznikiem albo srogim władcą, który wydaje krzywdzące decyzje bądź opinie.

Królowa to kobieta w wieku dojrzałym, ale nie tylko, może ona również przedstawiać młodszą kobietę o silnej osobowości. W kartach Tarota królowe wnoszą do dworu emocje. Królowa to osoba doświadczona, mądra i poważna. Przedstawia kobietę, która ma władzę, posiada autorytet i silną psychikę. Bywa litościwa, miłosierna ale również bezwzględna, mściwa i surowa. Karta może symbolizować przełożoną, matkę, starszą siostrę, doświadczoną kobietę, osobę dojrzałą, kobietę, która wypracowała sobie wysoką pozycję i autorytet. Królowa to mężatka, wdowa, kobieta seksualnie dojrzała. Pojawienie się karty królowej w rozkładzie wskazuje na to, że w daną sprawę uwikłana jest silna kobieta z autorytetem, która ma istotny wpływ na sytuację i albo będziemy mogli liczyć na pomoc z jej strony, albo w przeciwnym wypadku będzie ona próbowała nam zaszkodzić.

Walet, zwany też rycerzem przedstawia młodego mężczyznę, bądź mężczyznę w średnim wieku, znajdującego się na niższym poziomie niż Król i Królowa. Jego doświadczenie życiowe jest mniejsze, także pozycja i autorytet znajdują się na niższym poziomie. Rycerze przedstawiają osobę, które dopiero ubiega się o wysokie stanowisko, ciężko pracująca na wypracowanie autorytetu, zdobycie władzy i osiągnięcie stabilizacji. Walet to również wybranek serca, romantyczny kochanek, mężczyzna o ognistym temperamencie, serdeczny przyjaciel, dobry kolega albo też nieznajomy, który stanie na Twojej drodze.

Paź przedstawia bardzo młode osoby, niedojrzałych jeszcze młodych mężczyzn i młode kobiety. Karta charakteryzuje również dzieci, czasami zwiastuje nadchodzącą wiadomość, list, dokumenty, określ charakter badanej sprawy.

Tarot – Spis treści

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Abra

Tarot Miłości

Wróżba z kart Tarota w oparciu o rozkład krzyż celtycki.

Tarot

Postaw Tarota

Horoskop na dziś Horoskop na dziś

Sprawdź co Cię dzisiaj czeka
22 czerwiec 2024

Sprawdź
Faza Księżyca Faza Księżyca

Sprawdź fazę Księżyca na dziś

Sprawdź
Horoskop na dziś Wibracja na dziś

Dzisiejszy dzień niesie ze sobą wspaniałe wibracje, sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości i stosunków. Ta wibracja sprawia, że możemy dziś poznać osoby niezwykłe i wyjątkowe, które wywrą na Nas niesamowite wrażenie. Poczujemy silną energię i zwiększy się nasza aktywność. W dzisiejszym dniu warto wyjść z domu, zamiast zaszywać się w domowych pieleszach. W istniejących już związkach może dojść do drobnych spięć, dlatego warto więcej uwagi i zainteresowania poświęcić bliskim sercu osobom. W sprawach finansowych najlepiej zachować ostrożność. Nie jest to również korzystny dzień na plany ani na rozpoczynanie nowych spraw. Dobry na kontakty z zagranicą. W tym dniu najlepiej nie odkładać rozpoczętych spraw na później. Spotkanie kogoś z przeszłości, niedokończone sprawy z poprzednich miesięcy i tygodni, mogą w tym dniu dać znać o sobie.

Horoskop na dziś Magiczne Ciasteczko
Nie martw się o jutro, ono samo się za nas zamartwi..