Wibracja liczby 9

W cyklu liczb prostych jest to ostatnia liczba. Oznacza spełnienie, zakończenie, bilans. Rozstanie i zamknięcie akt. Wyciszenie ruchu. Dotarcie do zamierzonego celu. Sublimacja pragnień. Punkt, w którym jedno koło się zamyka i wznosimy się na następne ogniwo spirali. Nasze pole widzenia poszerza się, przekraczamy granice czasu i przestrzeni.
A przede wszystkim dostrzegamy innych.
Po „trójce” — trójkącie stworzenia, po „szóstce” — przeniknięciu się dwóch trójkątów — wartości materialnych i duchowych, dziewięć jest przygotowaniem do odrodzenia poprzez integrację wszystkich wartości, osiągnięcie pełni. Żywiołem liczby dziewięć jest Ogień.
Liczba ta wyraża przeczucie całości, wtopienie się indywidualności w ocean bytu.
Symbolizuje porządkowanie relacji międzyludzkich i umiejętność przewidywania skutków w momencie powstania zamysłu. Przypomina, że sprawiedliwość jest sprawiedliwa bez wyjątków, bez miłosierdzia i wybaczenia.

W sensie pozytywnym: talent, idealizm, spełnienie. Łatwość izolowania się. Koncentracja, medytacja, uważność, głębia, ostrożność, mistycyzm. Oszczędność, skromność, uznanie, rozgłos i sława. Życie publiczne. Podróże i kontakty zagraniczne. Służenie innym, wcielanie w życie ideałów wznoszących ludzkość na wyższy poziom rozwoju. Miłość bez granic. Regeneracja. Wolność. Marzenie. Intensywność. Determinacja. Bezinteresowność, mediacja. Twórcza intuicja. Refleksja. Zdolności profetyczne, jasnowidzenie. Tolerancja i cierpliwość.

W sensie negatywnym: impulsywność, upór, skrytość. Cierpienie, samotność, podejrzliwość, nietowarzyskość, skąpstwo. Smutek, lęk, ograniczenie, rezygnacja. Straty, kłótnie, emocje, złość, strach, bałagan. Samochwalstwo. Prowokowanie sytuacji ekstremalnych. Wysługiwanie się innymi.

Jej lekcja: otworzyć się na innych, poznać drugiego człowieka i nauczyć się kochać bezwarunkowo.

źródło: Natasza Czarmińska – Liczby losu a wolność wewnętrzna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *