Wibracja liczby 8

Po zakończeniu procesu kreacji na planie materialnym wchodzimy w etap nie kończących się przemian. Symbol nieskończoności i bezczasowości. Znajomość zasad funkcjonowania rzeczywistości. Osiem to liczba mistyczna, liczba odrodzenia i realizacji. Te atrybuty dają nam moc sprawczą, umiejętność realizacji siebie na poziomie materialnym. Wyraża się to poprzez łatwość operowania pieniądzem (jako symbolem wymiany energii we współczesnym świecie), władzę i wymierzanie sprawiedliwości. Liczba ta reprezentuje żywioł ziemi.
Osiem to ojciec, drzewo wiadomości dobrego i złego, chłodna wiedza o życiu i śmierci. Waga, która nie waży już Dobra i Zła, bo wie, że we Wszechświecie te pojęcia nie mają racji bytu. Pod wpływem tej wibracji podejmujemy decyzje w sposób błyskawiczny, idąc za impulsem przekazu rozświetlającego nasz umysł, precyzyjnie, pewnie i nieodwołalnie jak chirurg. Panujemy nad materią (a więc nad sobą i nad swym losem) i używamy jej jako narzędzia. Nie identyfikujemy się z nią i nie odnajdujemy w niej celu samego w sobie. Trudno nas zrozumieć, bo tylko my sami wiemy, dokąd zdążamy. Trudności, jakie napotykamy, są dla nas stymulujące. Osiem to żniwo, ujrzenie skutków własnych czynów i decyzji, spłata swych długów, czyli realizacja prawa karmy, które gwarantuje wyrównanie zysków i strat, naprawianie błędów i przyjmowanie należności. Źle wykorzystana energia myśli wróci do nas prędzej czy później.

W sensie pozytywnym: władza, moc i organizacja. Prawość, sukces, satysfakcja finansowa, zmysł do interesów, talent matematyczny, prestiż, ewolucja duchowa. Dyscyplina i koncentracja, wyważone opinie, wielka siła fizyczna i wytrwałość, umiejętność wybiegania w przyszłość, talent organizacyjny, logika, zmysł praktyczny, zdolności administracyjne, zrównoważenie, sprawiedliwość i płodność.

W sensie negatywnym: ruina, destrukcja, wypadki, złamania, kara, stres, klęska, bankructwo, napięcie wewnętrzne rozładowujące się w obżarstwie, konserwatyzm, egoizm, brutalność, zazdrość, nieczułość, natręctwo, brak równowagi. Surowość i nieustępliwość wobec innych, nieuczciwość, podporządkowanie, pasja i ekstremizm.
jej lekcja: zrozumieć prawdziwą wartość pieniądza, który jest tylko wyrazem wymiany energetycznej, znaleźć swoje miejsce w rzeczywistości materialnej, używać władzy z umiarem, w uczciwych celach. Dzięki sublimacji wartości materialnych odnaleźć własną ścieżkę rozwoju duchowego.

źródło: Natasza Czarmińska – Liczby losu a wolność wewnętrzna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *