Wibracja liczby 8

Po zakończeniu procesu kreacji na planie materialnym wchodzimy w etap nie kończących się przemian. Symbol nieskończoności i bezczasowości. Znajomość zasad funkcjonowania rzeczywistości. Osiem to liczba mistyczna, liczba odrodzenia i realizacji. Te atrybuty dają nam moc sprawczą, umiejętność realizacji siebie na poziomie materialnym. Wyraża się to poprzez łatwość operowania pieniądzem (jako symbolem wymiany energii we współczesnym świecie), władzę i wymierzanie sprawiedliwości. Liczba ta reprezentuje żywioł ziemi.
Osiem to ojciec, drzewo wiadomości dobrego i złego, chłodna wiedza o życiu i śmierci. Waga, która nie waży już Dobra i Zła, bo wie, że we Wszechświecie te pojęcia nie mają racji bytu. Pod wpływem tej wibracji podejmujemy decyzje w sposób błyskawiczny, idąc za impulsem przekazu rozświetlającego nasz umysł, precyzyjnie, pewnie i nieodwołalnie jak chirurg. Panujemy nad materią (a więc nad sobą i nad swym losem) i używamy jej jako narzędzia. Nie identyfikujemy się z nią i nie odnajdujemy w niej celu samego w sobie. Trudno nas zrozumieć, bo tylko my sami wiemy, dokąd zdążamy. Trudności, jakie napotykamy, są dla nas stymulujące. Osiem to żniwo, ujrzenie skutków własnych czynów i decyzji, spłata swych długów, czyli realizacja prawa karmy, które gwarantuje wyrównanie zysków i strat, naprawianie błędów i przyjmowanie należności. Źle wykorzystana energia myśli wróci do nas prędzej czy później.

W sensie pozytywnym: władza, moc i organizacja. Prawość, sukces, satysfakcja finansowa, zmysł do interesów, talent matematyczny, prestiż, ewolucja duchowa. Dyscyplina i koncentracja, wyważone opinie, wielka siła fizyczna i wytrwałość, umiejętność wybiegania w przyszłość, talent organizacyjny, logika, zmysł praktyczny, zdolności administracyjne, zrównoważenie, sprawiedliwość i płodność.

W sensie negatywnym: ruina, destrukcja, wypadki, złamania, kara, stres, klęska, bankructwo, napięcie wewnętrzne rozładowujące się w obżarstwie, konserwatyzm, egoizm, brutalność, zazdrość, nieczułość, natręctwo, brak równowagi. Surowość i nieustępliwość wobec innych, nieuczciwość, podporządkowanie, pasja i ekstremizm.
jej lekcja: zrozumieć prawdziwą wartość pieniądza, który jest tylko wyrazem wymiany energetycznej, znaleźć swoje miejsce w rzeczywistości materialnej, używać władzy z umiarem, w uczciwych celach. Dzięki sublimacji wartości materialnych odnaleźć własną ścieżkę rozwoju duchowego.

źródło: Natasza Czarmińska – Liczby losu a wolność wewnętrzna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Abra

Tarot Miłości

Wróżba z kart Tarota w oparciu o rozkład krzyż celtycki.

Tarot

Postaw Tarota

Horoskop na dziś Horoskop na dziś

Sprawdź co Cię dzisiaj czeka
24 maj 2024

Sprawdź
Faza Księżyca Faza Księżyca

Sprawdź fazę Księżyca na dziś

Sprawdź
Horoskop na dziś Wibracja na dziś

Dzisiejszy dzień upłynie w wibracji liczby jeden. Poczujemy bardzo silny przypływ energii, będziemy wykazywać większą inicjatywę w wielu dziedzinach. Bardzo dobry dzień na rozpoczynanie ważnych przedsięwzięć, podejmowanie decyzji, wdrażanie w życie nowych planów. Czeka nas wiele nowych wydarzeń, dużo kontaktów z ludźmi. Dzisiejsza wibracja jedynki, sprzyja kupowaniu i sprzedaży. Tego dnia najlepiej polegać na sobie. Dobry dzień na nowe działania, na przykład na  rozpoczęcie diety

Horoskop na dziś Magiczne Ciasteczko
Żeby człowiek mógł być prawdziwie człowiekiem, potrzebuje ciepła, które płynie z wielkiej miłości.