Wibracja liczby 2

Jest symbolem dualizmu natury ludzkiej. Wyraża żeński aspekt natury (Yin), który symbolizuje linia przerywana – – . Odpowiada żywiołowi wody, a jej planetą jest Księżyc.
Liczba pasywna, negatywna, receptywna, czyli przyjmująca w siebie ziarno, by pozwolić mu dojrzeć. Podporządkowanie, usłużność, dyplomacja, niepewność i emocjonalność. Jest to twórczość w swym stanie pierwotnym: lawy bez formy, ciepłego łona, wilgoci sprzyjającej zapłodnieniu. Matka. Pomysł, idea, która wymaga czasu i namysłu, by ją wcielić w życie. Sztuka bycia razem, rozumienia, współpracy, miłości.

Cierpliwość i giętkość. Wahanie i wątpliwości. Dobroć i nieśmiałość. To człowiek stworzony do tego, by skutecznie wypełniać polecenia. Posiada wybitną zdolność do adaptacji, gotów się poświęcić, gdy tego wymaga sytuacja. Jest cierpliwy, uczuciowy, sentymentalny, towarzyski, lecz nazbyt przywiązany do przeszłości. Czasami wydaje się nadmiernie uległy, zbyt pasywny, zmienny, lunatyczny. Jego plany bywają utopijne. Równocześnie jest dyplomatą, człowiekiem pełnym fantazji, nieco marzycielskim. Intuicyjny i pokojowy. Jest wrażliwy, potrzebuje czułości i harmonii. Często posiada znakomitą pamięć. Przywiązuje się do atmosfery, wystroju wnętrza i lubi być chwalony. Wyraża się poprzez płodność na różnych planach.

W sensie pozytywnym: szczęśliwy związek, dobrzy przyjaciele, bogate życie uczuciowe, kariera doradcy. Harmonia, towarzyskość, rezerwa, piękno, skromność, niesienie pomocy, gościnność, delikatność, prostota, spokój, uczuciowość, neutralność, tolerancja, synchronizacja z własnym losem.

W sensie negatywnym: nieszczęśliwy związek, rozwód, nadmierna uczuciowość, zależność od innych, konieczność podporządkowania się, nieśmiałość, niepewność, naiwność lub obojętność, zmienność, hipokryzja, pamiętliwość.

Jej lekcja: nauczyć się współpracy, życia w społeczeństwie, słuchania i okazywania uczuć, wykonywania poleceń bez całkowitego podporządkowania się. Nauczyć się rozumieć własne emocje, a więc także osłabiać ich wpływ.

źródło: Natasza Czarmińska – Liczby losu a wolność wewnętrzna

Jeden komentarz w artykule “Wibracja liczby 2”

  1. 2 pisze:

    Zgadza się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *