Wibracja liczby 3

Pierwszy owoc. Afirmacja życia, ekspresja twórcza. Narodziny. „Jeden” (męski) i „dwa” (żeński), łącząc się dało „trzy”. Dwie opozycyjne, lecz dopełniające się siły tworzą trzecią jakość: wspólne dzieło. Trójkąt symbolizujący „Trójcę”, która jest wyrazem życia, kreacji. Żywiołem korespondującym z liczbą trzy jest ogień, planetą — Jowisz.
Wyrażamy samych siebie komunikując się z innymi. Pomaga nam w tym słowo. Tak spełniony człowiek posiada wspaniałą umiejętność adaptacji, jest często błyskotliwy i aktywny. Dużo podróżuje. Jest wesoły, optymistyczny i przekonywający. Posiada talent literacki lub oratorski. Jego umysł jest żywy, pomysły oryginalne, a przedsięwzięcia skuteczne. Czasem jednak bywa zbyt rozproszony, nazbyt niezależny, pozbawiony skrupułów. Zdarza się, że odmawia komunikacji, skupiając się wyłącznie na swych urojonych „ranach”, zamknięty, neurotyczny. Bywa nietolerancyjny.

W sensie pozytywnym: szczęście, równowaga, szczere przyjaźnie. Artysta. Potrzeba wyrażania siebie i twórcza postawa w każdej dziedzinie życia, wyobraźnia, inteligencja, czułość, kultura, wykształcenie, uprzejmość, talent literacki. Logika. Umiejętność nieingerencji w życie innych.
w sensie negatywnym: konflikty i samotność, krytyka, agresja, zawiść, zazdrość, nieposłuszeństwo, nadmierna zmysłowość, potrzeba akceptacji, kapryśność, pretensjonalność, brak smaku artystycznego, kokieteria.
jej lekcja: znaleźć swój własny sposób ekspresji, nauczyć się wyrażać swe myśli i uczucia, znaleźć własny sposób komunikacji z innymi, otworzyć się na życie w harmonii i równowadze.

źródło: Natasza Czarmińska – Liczby losu a wolność wewnętrzna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *