Wibracja liczby 4

Twórczość. Realizacja. Materia. Cztery reprezentuje żywioł Ziemi, ale symbolizuje wszystkie cztery elementy: Wodę, Ogień, Ziemię i Powietrze. Figura geometryczna odpowiadająca liczbie cztery to kwadrat, ale także krzyż, który wyznacza cztery kierunki. Krzyż symbolizuje przestrzeń życia, w której linia wertykalna odpowiada poznaniu jakościowemu, czyli wyciąganiu indywidualnych wniosków z doświadczeń, zaś linia horyzontalna odpowiada poznaniu ilościowemu, wyznaczonemu przez czas, czyli nasze ziemskie granice.

To one nas ograniczają, ale jednocześnie dają poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Doświadczenie z materią to praca, czyli stwarzanie fundamentów, metodyczna uprawa i walka o przetrwanie.

Kwadrat, dający nam bazę, jednocześnie zatrzymuje nas w miejscu, powoduje niechęć do zmian i ugruntowuje przyzwyczajenia. Wprowadza rutynę i powtarzalność. Cztery to praktyczność, ostrożność i wytrzymałość. Za wysiłek wiążący wszystkie te cechy nagradzani jesteśmy pozycją społeczną, bogactwem i uznaniem.
Cztery jest symbolem wzrostu, przejawiania się ducha, umysłu, ciała i duszy w zmaganiach z czterema żywiołami dzięki pracy i cierpliwości.

W sensie pozytywnym: stabilność, solidność, wytrwałość, równowaga, pracowitość, wierność, odwaga, inwencja, rygor, prawość, protekcja, zmysł organizacyjny i administracyjny, wola, rzetelność, skuteczność, stanowczość.

W sensie negatywnym: bieda, kruchość, nędza, śmierć, surowość, upór, konserwatyzm i nieustępliwość, nerwowość, nadmiernie rozwinięta ambicja, autorytatywność, zachowawczość, brak woli i wytrwałości, ograniczony umysł.
jej lekcja: praca jako czynnik rozwoju. Nauka akceptacji. Należy utrzymywać równowagę, rozpoznać i uznać swe ograniczenia ze świadomością, że są one niezbędne, ale nie są ostateczne.

źródło: Natasza Czarmińska – Liczby losu a wolność wewnętrzna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *