Wibracja liczby 6

Symetria i harmonia, gdyż figura geometryczna symbolizująca sześć to heksagram, dwa trójkąty połączone ze sobą. To sztuka, miłość i perfekcja. Jest to liczba wyrażająca się dwoma elementami: Ziemi oraz Powietrza, gdy wynika z 33. To „pieczęć Salomona” — zjednoczenie materii i ducha (3 + 3: trójkąt materii skierowany wierzchołkiem w Niebo i trójkąt ducha skierowany wierzchołkiem ku Ziemi). Jest symbolem sztuki, piękna i harmonii rodzinnej.

Zawiera w sobie konieczność wyboru dalszej drogi życiowej pomiędzy łatwiejszą, przyjemniejszą, zorientowaną na materialny aspekt życia, a trudniejszą i wymagającą wielu wyrzeczeń ścieżką duchową. Po podróżach, niezliczonych doświadczeniach i życiu wśród innych, co stanowiło treść liczby pięć, szóstka przynosi poczucie samotności, a wraz z nim — potrzebę miłości, głębokiego związku z drugim człowiekiem, zrozumienie tajemnicy poczętego życia, a więc i odpowiedzialność, przyjęcie obowiązków wobec rodziny i społeczeństwa. Wymaga to równocześnie stawienia czoła konfliktom, nauczenia się sztuki kompromisu, umiejętności podejmowania decyzji i zdobycia zaufania do samego siebie, rozpoznania własnych emocji, pasji, uczuć i potrzeb zmysłowych. Liczba sześć uczy respektowania prawa nieingerencji, czyli wstrzymania się od działania, gdy nie jesteśmy proszeni o pomoc, pamiętając o indywidualnym rozwoju każdego z nas. To liczba mistrza, przewodnika, kogoś, kto dzięki swym przymiotom i osiągnięciom pociąga za sobą innych.

W sensie pozytywnym: harmonia, zmysł piękna, talent artystyczny, autorytet, udane małżeństwo, spełniona, kochająca się rodzina, tolerancja, uczuciowość, wrażliwość, altruizm, szczerość, intuicja, usłużność, entuzjazm, odpowiedzialność.

W sensie negatywnym: konflikt, rozwód, klęska, cierpienie, problemy uczuciowe i seksualne, brak odpowiedzialności w sferze zawodowej i osobistej, podejrzliwość, zazdrość, niezdecydowanie, krytykanctwo, tchórzostwo, uwodzicielstwo, niepokój.
jej lekcja: nauczyć się odpowiedzialności, wykonywać swoje obowiązki, osiągnąć równowagę w dawaniu i braniu, nie pozwolić się wykorzystywać, pielęgnować harmonię wewnętrzną.

źródło: Natasza Czarmińska – Liczby losu a wolność wewnętrzna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *