I Mag (tarot)

Osoby, które może oznaczać

Atrakcyjny mężczyzna, lider, przywódca, dyrektor, człowiek o silnej osobowości, pisarz, twórca, pomysłodawca, odkrywca, pionier, mag, iluzjonista.

Sytuacje, które mogą być związane z kartą

Rozpoczęcie nowych działań, posiadanie potrzebnych atutów w konkretnej sytuacji, nowe pomysły, projekty, idee. Twórczość, pomysłowość, kreatywność, pewność siebie. Karta oznacza przejęcie inicjatywy, branie spraw w swoje ręce. Ponadto potencjał seksualny w przypadku mężczyzny. Wolny zawód, nowa praca. Witalność, energia w pytaniach dotyczących zdrowia.

Negatywne aspekty

Karta może oznaczać manipulację, intryganctwo, nadużywanie mocy, niezdolność do wykorzystania swoich atutów, niewiara we własne możliwości lub nadmierna pewność siebie, skłonność do ryzyka, oszustwo, kłamstwo, nieumiejętność wyrażania siebie. Może oznaczać przywódcę sekty, złych ideologii.

Klucz do interpretacji

Pozytywnie
Twórczość, kreacja, nowatorstwo, postęp, moc, potencjał, szanse, możliwości, atuty, kreatywność, pewność siebie, siła woli, charyzma, przywództwo, wszechstronność, nowy pomysł, idea, eksperymentowanie, zdrowie, witalność, płodność, oryginalność, energia męska, przebojowość, zdecydowanie, zapał, optymizm, działanie, umiejętności, ambicja, chęć zajścia wysoko, nowe przedsięwzięcia, zamiary, przejęcie inicjatywy, zgłaszanie się do pewnych przedsięwzięć jako ochotnik, planowanie, dobra organizacja, fach w ręku, zdolność tworzenia, budowania, nieograniczone możliwości, dojrzałość, uczeń przygotowujący się do lekcji albo pracownik przygotowujący narzędzia do pracy, rozpoczęcie pewnego cyklu, zmiany, nowości, wydawanie poleceń, dyspozycji, sprawowanie władzy, kierownictwo,

Negatywnie
Manipulacja, nadużywanie zaufania, wykorzystywanie ludzi, ich słabości, poczucie wyższości nad otoczeniem, niszcząca energia, egocentryzm, przekonanie o swojej nadzwyczajności, nadużywanie władzy, oszustwo, kłamstwo, tłamszenie innych, zastraszanie, karta może także oznaczać, że jesteśmy pod czyimś złym wpływem albo my działamy w ten sposób na innych, to także opóźnienia działań, posługiwanie się nieodpowiednimi narzędziami, brak dyscypliny, niezdecydowanie, działania na czyjąś szkodą, brak pewności siebie, zahamowania, problemy z przejęciem inicjatywy, brak wyobraźni, niepowodzenie w działaniach, w nauce, komunikowanie się, pogorszenie stanu zdrowia.

Osoby, jakie może oznaczać

 • Lider, przywódca
 • Osoba, która wywiera duży wpływ na nas lub na sprawę
 • Człowiek kreatywny, twórczy, ktoś z głową pełna pomysłów
 • Badacz, odkrywca, innowator, pionier, człowiek uczony, specjalista w swoje dziedzinie
 • Indywidualista, człowiek samodzielny, niezależny,
 • Mężczyzna świadomy swojej wartości, mający wpływ na innych
 • Ktoś, kto tworzy poprzez podejmowanie decyzji i wydawanie poleceń, dobry organizator,
 • Silna osobowość,
 • Ktoś na samodzielnym stanowisku
 • Osoba utalentowana, człowiek wszechstronny, wykształcony, bystry, zręczny,
 • Magik, iluzjonista, prezenter,
 • Osoba zarozumiała, zbyt pewna siebie, mająca poczucie wyższości
 • Manipulator, człowiek wywierający negatywny wpływ na innych
 • Ktoś nadużywający władzy, mocy, ktoś kto rządzi „twardą ręką”
 • Ktoś kto chce być liderem za wszelką cenę i zrobi wszystko żeby to osiągnąć
 • Brak zdolności komunikacji, nieumiejętność rozmawiania z ludźmi, przekonanie tylko o swoich racjach, bezkompromisowość, brak dyplomacji
 • Działanie na czyjąś niekorzyść, celowe dążenie do czyjejś zguby
 • Oszustwo, kłamstwo, złe uczynki

Miejsca jakie może oznaczać

miejsce prezentacji, pokazy handlowe, kino, sala szkolna, występ iluzjonisty, giełda, instytut badawczy, gabinet terapeuty lub lekarski, koncert muzyczny, instrumentalny, biuro projektów, gabinet dyrektora.

Zawody, jakie może oznaczać

przedsiębiorca, badacz, naukowiec, przywódca, głowa państwa, kierownik, dyrektor, lekarz, psycholog, terapeuta, nauczyciel, architekt, zawód wymagający twórczego myślenia, ktoś pracujący na samodzielnym stanowisku, iluzjonista, dyrygent, osoba prowadząca pokaz, budowniczy, konstruktor, inżynier, rzemieślnik.

Znaczenie karty

Mag oznacza silną postać, potężną, świadomą swojej mocy. To moc, która ma zdolność budowania, tworzenia, ale i niszczenia. Gdy karta Maga pojawi się w rozkładzie, to znak, że nasze możliwości są ogromne i mamy duży wpływ na sprawę, o którą pytamy. Jednak nie zawsze sobie uświadamiamy naszą siłę. Wokół nas istnieją wspaniałe możliwości, mogę się one nagle ujawnić, być może już je dostrzegamy albo mamy z tym problem, gdyż brakuje nam wiary w siebie i myślimy negatywnie. Zastanówmy się co sprawia, że tak jest i dlaczego nie potrafimy podjąć pewnych wyzwań.

Karta Maga sugeruje, że mamy ku temu niezbędne narzędzia, czyli zestaw możliwości, atuty i umiejętności, równocześnie wokół nas istnieją sprzyjające okazje. Jednak coś nas blokuje i boimy się wyzwań. Karta Maga oznacza, że pora to zmienić i że powinniśmy zadbać o rozwój tego, co w nas dobre. Stały rozwój pomoże osiągnąć perfekcje i wzbić się na wyższy poziom. Jako karta porada Mag zachęca do działania, do rozwoju osobistego, podjęcia konkretnej decyzji (jeśli miałeś wątpliwości to Mag pomaga je rozwiać), do korzystania ze swoich talentów, unikalności, do wcielania w życie swoich ideałów.

Zazwyczaj Mag mówi o pozytywnej energii i mocy, która jest wykorzystywana w pozytywny sposób, chyba że sąsiednie karty temu zaprzeczają. Mag trochę podnosi na duchu i uwypukla nieco ego, ale w danej sytuacji jest to niezbędne. Karta oznacza, że powinniśmy wziąć sprawy w swoje ręce i zadbać najpierw o siebie, dopiero potem możemy zatroszczyć się o innych. Pojawienie się maga zapowiada rozwój własny, postęp, rozwinięcie sytuacji, odkrycie, moc twórczą, ciekawe i inspirujące pomysły. To dobra karta dla naukowców i badaczy, bowiem zapowiada postęp w wybranej dziedzinie, odkrycie, nowość.

Mag może reprezentować nas albo kogoś innego, zwróćmy uwagę na to, jak sformułowaliśmy nasze pytanie. Czasem karta oznacza duży wpływ w danej sprawie pewnej osoby, która ma niezbędną moc, władzę albo narzędzia i to od niej będzie dużo zależało. Jeśli jednak pytamy tylko o nas, to karta ta dotyczy naszego rozwoju i wskazuje możliwości, które pojawiły się wokół nas. Mag to także sugestia, aby wziąć los w swoje ręce i przejąć inicjatywę. To rozwój osobisty, aktywność, poszukiwania rozwiązań i nowych dróg, to także przywództwo, wskazywanie innych właściwej drogi. Jesteś panem swojego losu, to główne przesłanie tej karty. Jednak to także wskazówka, by swoją wiedzę, umiejętności wykorzystywać mądrze, tak aby nie wyrządzić krzywdy sobie i innym. Masz szansę na powodzenie w nowych przedsięwzięciach i w projektach, ale bądź zdyscyplinowany i skoncentruj swoje siły na odpowiednim wysiłku. Karta może także zapowiadać sukces w pewnej dziedzinie, osiąganie mistrzostwa w tym, co się robi, narodziny nowego ciekawego pomysłu, niekonwencjonalne rozwiązanie, rozpoczęcie nowego cyklu w sprawach, o które pytamy to także awans na wyższe stanowisko, początek kariery, rozpoczynanie własnej działalności, zdolności wynalazcze, wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. Jeśli chodzi o sferę materialną to karta ta wskazuje, że mamy kontrolę nad sytuacją o którą pytamy, wiele zależy od nas, należy tylko podejść do problemu od właściwej strony i zadbać o to, by go rozwiązać. Nie bądźmy bierni i nie czekajmy na to, co przyniesie los, zdajmy się na siebie, przejmijmy inicjatywę. Nasze działanie będzie miało decydujący wpływ.

Karta może także zachęcać aby użyć pewnych niewidzialnych sił, aby zmienić coś w związku. Karta wskazuje także, że to czego pragniemy jest w zasięgu ręki trzeba tylko tego poszukać, znaleźć, rozpoznać i nauczyć się z tego korzystać czerpiąc efekty. Pojawienie się Maga w rozkładzie może też oznaczać postęp w komunikowaniu się, dojście do porozumienia. Mag może także symbolizować mężczyznę, który dominuje albo w związku pełni rolę osoby przejmującej inicjatywę. Jako karta porada dla kobiety oznacza, że to ona powinna wykazać się inicjatywą. Karta oznacza też nowy romans, nadchodzące okazje do spotkania kogoś wyjątkowego, kto będzie wywierał na nas duży wpływ, kto nas oczaruje i zachwyci. To także eksperymentowanie w miłości i w seksie, nowe pomysły w związku, chęć wyjścia z rutyny. Ale uwaga, czasami karta oznacza osobę, która świetnie manipuluje innymi, wykorzystuje ludzkie słabości i uczucia i może narobić w naszym życiu niezłego zamieszania. W negatywie może także oznaczać kłamstwo albo oszustwo. Musimy oczywiście zwrócić uwagę na położenie karty w rozkładzie i karty korespondujące, one podpowiedzą więcej szczegółów. Spójrzmy teraz na przykładowy rozkład, w którym objawiła się karta Maga.

Przykładowy rozkład z pytaniem do kart

Moje pytanie:

Co powinnam zrobić, żeby uratować swój czteroletni związek?

Zastosowałam rozkład pięciokartowy, aby odpowiedzieć na postawione pytanie.

Karty rozkładamy od lewej do prawej, począwszy od pierwszej, którą kładziemy jako pierwszą, ostatnia piąta karta będzie leżała skrajnie po prawej. Znaczenie poszczególnych kart przedstawia się następująco:

Pozycje w rozkładzie:

 1. Minione wpływy (to co miało miejsce w przeszłości i ma wpływ na obecną sytuację).
 2. Obecne wpływy
 3. Ukryte wpływy, to z czego nie do końca zdajemy sobie sprawę, albo czego zupełnie sobie nie uświadamiamy
 4. Rada, co należy zrobić w tej sytuacji
 5. Jaki będzie rezultat zastosowania się do rady.

Wyciągnięte karty:

 1. Czwórka pucharów
 2. Piątka denarów
 3. Wisielec
 4. Mag
 5. Ósemka buław

Karta na pierwszej pozycji sugeruje, że problemy w związku spowodowane są pewnym zmęczeniem obecnym związkiem najprawdopodobniej wywołanym monotonią, w wyniku czego nastąpiła utrata motywacji co do starania się o związek. W grę wchodzi rozczarowanie między partnerami, przesyt różnymi problemami, niewykluczone jest, że oboje z partnerów nie dostrzegają tego, co mają, zamiast tego są znudzeni, zawiedzeni i w wyniku tego pojawiła się obojętność, w związek wkradła się rutyna, przyzwyczajenie. Mamy dość rozczarowania i problemów. Zastanówcie się jak odejść od rutyny i wzbogacić trochę Wasze życie uczuciowe. Pomyślcie o wspólnym zajęciu, które odgoni trochę nudę i pozwoli oderwać się od problemów. Zacznijcie okazywać większe zaangażowanie związkiem, okazujcie sobie zainteresowanie i to, że jesteście ważni dla siebie.

Piątka denarów to niezaspokojone potrzeby. W związku czegoś brakuje, miłości, zrozumienia ale możliwe też, że macie teraz trudniejszą sytuację finansową i brakuje Wam pieniędzy, co prowadzi do nieporozumień między Wami. Warto więc zastanowić się nad czym trzeba zadbać w Waszym związku? Czego mu brakuje i jak to zapewnić?

Wisielec na pozycji trzeciej odpowiada na pytanie z czego nie zdajemy sobie sprawy. Otóż najwyraźniej nie uświadamiamy sobie, że nie wkładamy żadnej pracy w ten związek.

Jesteśmy bierni i czekamy aż sytuacja naprawi się sama, ale…
oto pojawia się Mag jako karta porada i sugeruje zacząć działać i to natychmiast! Mag wskazuje, że mamy duże szanse i możliwości naprawy tej niewygodnej sytuacji. Wiele zależy od Pani, która zadała pytanie, według kart ma ona niezbędne cechy charakteru, umiejętności czy środki, które pozwolą osiągnąć porozumienie między nią a partnerem. Mag to szansa poprzez pracę nad sobą i nad związkiem, to moc i siła, która pozwoli przezwyciężyć to, co nas dręczy. Nie czekaj więc w nieskończoność na czyjś krok albo na przychylny los, tylko spróbuj naprawić tę sytuację, rozmawiaj o problemach z partnerem, pokaż że zależy Ci na pogodzeniu się z nim.
W rezultacie zaczniecie się sobą bardziej interesować, więcej rozmawiać poprzez znalezienie wspólnego języka, o czym mówi karta ósemka buław, która pojawiła się w rozkładzie jako rezultat podjętych działań.

Pozostałe Arkana Wielkie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *