XI Sprawiedliwość (tarot)

Jakie osoby symbolizuje:

Sędzia, prokurator, prawnik, osoba związana z władzą sądowniczą, osoba, która zajmuje się egzekwowaniem prawa, realizacji zadań, człowiek posiadający duże poczucie sprawiedliwość, obiektywny w ocenie, osoba, instytucja sprawująca kontrolę, osoba zrównoważona.

Znaczenie ogólne

Gotowość do uporządkowania życia, konieczność uregulowania spraw prawnych, postępowanie sądowe, dochodzenie spraw, racji, otrzymanie oceny lub ocenianie innych, czas rozrachunku, sprawy urzędowe, wyroki, opinie. Oznacza także czas, w którym trzeba będzie zająć się załatwianiem zaległych spraw, wypełniania formularzy, składania podań, okres podpisywania umów, kontraktów.

Karta w negacji

Straty wynikające z rozwiązań prawnych, niekorzystne wyroki, opóźnienia w załatwianiu spraw, niesłuszne oskarżenia, rozwód, niesprawiedliwy wyrok, surowa krytyka, krzywdząca opinia, nieumiejętność dokonania właściwej oceny, popełnienie wykroczenia lub przestępstwa, niestosowanie się do przepisów prawnych, chęć odegrania się za wyrządzone krzywdy, zemsta, wymierzanie sprawiedliwości, które może spowodować czyjąś krzywdę.

Klucz do interpretacji

Pozytywnie
sprawy wymagające rozstrzygnięć formalnych, fakty, rzeczowość, czas rozrachunku, porada prawna, podpisywanie umów, sprawy urzędowe, wezwanie z urzędu, konsultacje, opinie – zasięganie ich i wydawanie, rozpatrywanie argumentów za i przeciw, kompromis, wyrok sądowy, akta prawne, dyplomacja, spłata długów, pouczenie, wyznanie prawdy, przemyślane kroki, roszczenia, obrona, dowodzenie niewinności, proces sądowy, honor, stanowczość, równowaga, gotowość do uporządkowania życia, konieczność zasięgnięcia porady, bezstronność, równe traktowanie, masz to, na co zasługujesz, pomyślne załatwienie spraw, czas rozrachunku, kompletowanie dokumentów, pilne sprawy do załatwienia, instytucje prawne, urzędy, wykazywanie swych racji, jednoznaczność, uświadomienie sobie błędów, uczciwość, lojalność, uregulowanie spraw.

Negatywnie
niekorzystne decyzje z urzędu, zerwanie umowy, podpisanie niekorzystnych umów lub kontraktów, surowa krytyka, postępowanie niezgodne z prawem, łamanie zasad, naruszenie regulaminu, niekorzystny wyrok sądowy, brak sprawiedliwości, uznanie kogoś winnym, nie przyznawanie się do winy, nieodpowiedni doradca, zła porada, rozwód, separacja, problemy z prawem, oszustwo, sprawy, które nie mają rozstrzygnięcia, przedłużanie się postępowania, porachunki, stronniczość, spóźnienie, nie załatwienie spraw na czas, kara pieniężna, niesłuszne oskarżenie, dyskryminacja, łapówkarstwo, brak obiektywizmu, chaos, sztywne normy i nieżyciowe przepisy prawne, brak swobód obywatelskich, ograniczenia prawne, bałagan w papierach, brak ważych dokumentów, interesowność, bezradność.

Osoby, jakie może oznaczać karta

 • Przedstawiciel władzy sądowniczej, osoba stojąca na straży sprawiedliwości
 • Urzędnik, urzędniczka, ktoś pracujący w instytucji państwowej
 • Osoba, która poszukuje porady prawnej albo pomocy w załatwianiu spraw urzędowych albo w innych kwestiach formalnych
 • Dziekan wydający decyzje, nauczyciel wystawiający ocenę albo inna osoba lub instytucja wydająca opinię
 • Osoba o dużym poczucie sprawiedliwości, bezstronna, uczciwa i zasadnicza
 • Człowiek przestrzegający prawa lub przeciwnie, ktoś kto narusza prawo
 • Osoba, która podpisuje pewne umowy albo kontrakt
 • Pracodawca, szef, podwładny
 • Instytucje kontrolne
 • Osoba, która wydaję sądy, opinie, często też surowe krytyki
 • Osoba oskarżona albo oskarżyciel
 • Ktoś kto chce odzyskać swoją należność albo dowieść swojej niewinności

Zawody, jakie reprezentuje karta Sprawiedliwość

Sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, konsultant, pracownicy instytucji państwowych, urzędnicy, inspektorzy, pracownicy sanepidu, pracownicy jednostek kontrolnych, rozjemca, księgowy, krytyk, dziekan, nauczyciel, wykładowca, dziennikarz, pracownik sekretariatu, strażnik, sprzedawca w sklepie spożywczym (jeśli szale wag wzbudzają nasze zainteresowanie i przyciągają nasz wzrok).

Miejsca, jakie reprezentuje karta Sprawiedliwość

sala sądowa, urząd, sala wykładowa, sanepid, sekretariat, sklep spożywczy, miejsce egzaminu,sala szkolna, kancelaria adwokacka, notariat.

Znaczenie karty sprawiedliwość

Pojawienie się karty Sprawiedliwość w rozkładzie oznacza, że należy uporządkować pewne sprawy albo i całe nasze życie. Karta ukazuje się wtedy kiedy w naszym życiu brakuje równowagi, ciążą nam niepozałatwiane sprawy i niewyjaśnione sytuacje. Sprawiedliwość wzywa do porządku, nakazuje wprowadzenie koniecznych regulacji, przestrzegania zasad i wywiązywania się z obowiązków. Jeśli nie dostosujemy się uczciwie do naszych zobowiązań spotka nas krytyka, surowy osąd albo też i kara, łagodna albo ciężka, w zależności od wagi sprawy, w którą jesteśmy uwikłani. Karta dosyć często wskazuje na pewne zobowiązania prawne, którym musimy się poddać ale nie tylko. Sprawiedliwość może odnosić się także do sfery uczuciowej i innych sytuacji z codziennego życia. Karta ostrzega przed zaniedbywaniem ważnych spraw i nawołuje do większej dyscypliny i rygoru. Zastosowanie się do koniecznych procedur, wymogów, a także wysłuchanie cennych rad życzliwej osoby albo profesjonalisty jeśli sytuacja tego wymaga, pomoże ukierunkować nasze działanie na właściwe tory i pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji. Niekiedy pojawienie się karty zapowiada okres, który upłynie nam na załatwianiu ważnych spraw formalnych, a więc w najbliższym czasie przyjdzie nam podpisywać ważne umowy, przeglądać dokumenty, składać podania albo zeznania podatkowe. Uważajmy żeby nie popełnić błędu albo nie pominąć czegoś ważnego. Czytajmy dokładnie wszystkie umowy, przed podjęciem decyzji rozważmy dokładnie wszystkie za i przeciw. Jeśli coś jest dla nas niejasne i niepewne lepiej zrezygnujmy z pewnych kroków, jeśli potrzebujemy pomocy i fachowej porady to zasięgnijmy jej u osoby, która zna się na rzeczy i podpowie właściwe rozwiązanie. Sprawiedliwość czasami wręcz sugeruje, że taka pomoc jest niezbędna i pozwoli uniknąć nam kłopotu czy strat. W sprawie o którą pytamy musimy wykazywać się większą ostrożnością, myśleć bardziej racjonalnie i solidnie się przyłożyć jeśli sprawa jest pilna i ważna. Pamiętajmy o wywiązywaniu się z umów i przestrzegania terminów! Niekiedy karta oznacza, że czekają nas poważne wybory i musimy dobrze się zastanowić zanim podejmiemy ostateczną decyzję. Wybór może dotyczyć różnych spraw, na przykład między zostaniem w obecnym miejscu zamieszkania a przeprowadzką do innego miasta, możliwe że zastanawiamy się na jakie studia pójść, możliwe że dręczy nas dylemat związany z obecnym związkiem, zastanawiamy się czy pozostać przy obecnym partnerze czy zdecydować się na rozwód.

Sprawiedliwość zazwyczaj odwołuje się do ważnych sytuacji życiowych, aczkolwiek zdarza się, że ciążą nam także bardziej błahe sprawy, nie wiemy na co się zdecydować i co robić więc zwlekamy z decyzją a nasze otoczenie denerwuje się tym naszym niezdecydowaniem. Możliwe, że boimy się, że decydując się na jedną opcję obrazimy uczucia innych osób, jeśli skorzystamy z drugiej to wtedy też znajdą się niezadowolone strony. Możliwe, że obawiamy się krytyki naszych działań i ewentualnych konsekwencji. Nie zawsze da się zadowolić wszystkich i wtedy trzeba wybrać to, co najlepsze dla nas, nawet jeśli otoczenie da nam wyraźnie odczuć, że się z tym nie zgadza. Nie podejmujmy jednak decyzji, które mogłyby skrzywdzić kogoś, bądźmy uczciwi wobec siebie i innych, szanujmy czyjeś potrzeby, starajmy się znaleźć złoty środek ale nie zapominajmy też o naszym dobru i uczuciach. Sprawiedliwość przypomina nam o czymś jeszcze… Otóż musimy pamiętać, że wszystko w życiu kiedyś przyjdzie nam zapłacić, nie jesteśmy bezkarni i w każdej sytuacji powinniśmy zachować pewne granice. Za nieuczciwe zachowanie i złe uczynki kiedyś spotka nas kara, za dobro – nagroda, prędzej czy później doświadczymy tego na naszej skórze. Kłamstwo także kiedyś wyjdzie na jaw przestrzega Sprawiedliwość. Jeśli już wplątaliśmy się w coś nieuczciwego to pojawienie się karty może ostrzegać, że konsekwencje mogą być przykre. Jeśli bierzemy udział w procesie sądowym i jesteśmy tą uczciwą stroną to pojawienie się karty będzie oznaczało, że sprawiedliwości stanie się zadość i wyrok będzie dla nas korzystny. Jeśli nie zawsze stosowaliśmy się do reguł to pojawienie się Sprawiedliwości w otoczeniu dobrych kart może oznaczać złagodzenie wyroku, łaskę, anulowanie albo zmniejszenie długów do zapłaty, przychylność, postawienie lepszej oceny, danie komuś drugiej szansy. Możemy liczyć więc na przychylność losu, wykorzystajmy więc daną nam szansę i nie popełniajmy więcej błędów, naprawmy to co ucierpiało w wyniku naszego zachowania. Doceńmy czyjąś łaskawość i dobrą wolę. Jeśli ktoś stwierdził, że zasługujemy na jeszcze jedną szansę to będzie to okazja żeby się zrehabilitować i w jakiś sposób odkupić nasze winy.

W odniesieniu do spraw zawodowych pojawienie się karty może oznaczać, że w najbliższym czasie będziemy musieli zasięgnąć ważnych informacji zanim zaczniemy pewne przedsięwzięcia, możliwe że konieczna będzie nam pomoc specjalisty w danej dziedzinie, obecność karty w rozkładzie może także oznaczać niezbędne formalności do wypełnienia, konieczność przyjrzenia się ważnym dokumentom, to także podpisanie umowy z pracodawcą albo z kontrahentami, załatwienie kontraktu, niekiedy karta oznacza też że spotkasz się z oceną Twojej pracy albo działań, to także podsumowanie wyników, wydawanie opinii w ważnych kwestiach, nie zapomnij o rachunkach do zapłacenia i obowiązkach. Pozytywnie korespondujące karty oznaczają pomyślny przebieg spraw, wybrnięcie z trudnych sytuacji, otrzymanie dobrej oceny w pracy bądź w szkole, uporządkowanie zawiłych spraw i wykonanie zadań. To także przedłużenie umowy o pracę, zdanie egzaminu, pozytywna decyzja z urzędu, dokonanie obiektywnej oceny, słuszny wybór i rozstrzygnięcie pewnego dylematu. Karta w negatywnym położeniu może oznaczać surową krytykę, niesłuszne oskarżenie, pomówienie, zaległości w pracy albo w opłatach, to także rozwiązanie umowy o pracę, brak ważnych informacji albo otrzymanie lub dostarczenie złej porady, to także chaos w papierach, biurokracja, niesprawiedliwe traktowanie, krzywdzące decyzje. Niekiedy karta wskazuje na to, że postępujemy niewłaściwie nie wiedząc o tym albo świadomie wybieramy nieuczciwość gdyż uważamy to za wyjście z jakiejś sytuacji albo środek do celu. Karta może symbolizować także wykroczenia, przestępstwa, łapówkarstwo, chęć odwetu. Możliwe że będą nam towarzyszyć pewne ograniczenie i trudności w życiu zawodowym, szczegóły powinny wskazać karty korespondujące.

Karta Sprawiedliwość odnosi się także do spraw uczuciowych. Pojawienie się jej może nawoływać do zachowania uczciwości, rozsądku i uporządkowania niewygodnych spraw. Powinniśmy zadbać o równowagę i harmonijny rozwój związku, nie osądzajmy kogoś zbyt surowo i rozważmy wszystkie za i przecie zanim podejmiemy decyzję, karta Sprawiedliwość odradza nieprzemyślane kroki i podejmowanie decyzji w wyniku nagłego impulsu. Taka nierozwaga może nas słono kosztować, przestrzega karta. Niekiedy karta symbolizuje związek oparty na zasadach partnerstwa albo mówi o podobieństwach charakterów i podobnym spojrzeniu na świat. Jednak częściej Sprawiedliwość przestrzega przed zaniedbywaniem ważnych spraw albo partnera i nakazuje do uczciwego postępowania. Nie zapominajmy o rozsądku w miłości ale nie bądźmy też zbyt krytyczni i wymagający. Jeśli w waszym związku coś szwankuje to może pora ustalić pewne zasady albo zastanowić się nad przyszłością takiego układu. W pozycji odwróconej Sprawiedliwość może oznaczać nadmierny krytycyzm, surowość i brak ciepła w związku, nieuczciwość, czasami karta oznacza rozwód.

Pozostałe Arkana Wielkie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *