V Arcykapłan (tarot)

Kogo symbolizuje karta

Osoba z autorytetem moralnym, duchowym, osoba duchowna, nauczyciel, wykładowca, mężczyzna, mąż, ojciec, który w życiu kieruje się zasadami moralnymi, tradycją, wiarą. Ponadto może oznaczać osobę, która Cię wspiera, udziela poparcia, radzi. Karta jest również symbolem Kościoła.

Symbolika karty

Zasady religijne, zwrócenie się o poradę do autorytetu duchowego, otrzymanie rekomendacji na stopień naukowy, rozwój duchowy, udzielanie lub otrzymywanie dobrych rad, pobożność, ślub kościelny, chrzest, przestrzeganie zasad moralnych, pogłębianie wiedzy, nauczanie innych, wychowywanie dzieci.

Karta w pozycji odwróconej

Dewocja, fanatyzm, kryzys duchowy, złe rady ze strony osoby, która jest dla nas autorytetem, przestarzałe, sztywne poglądy, narzucanie innym swoich poglądów, nietolerancja wobec innych poglądów, zasad wiary, niewierność w związku małżeńskim, problemy z nauką, przerwanie edukacji.

Klucz do interpretacji

Pozytywnie
Autorytet moralny, duchowy, mądrość, wychowywanie zgodne z zasadami, kształcenie, nauka, pogłębianie wiedzy, prawo moralne, tradycja, pouczenie, dobra rada osoby mądrej i doświadczonej, pobożność, modlitwa, zwrócenie się ku wartościom duchowym, religia, wiara, etyka, filozofia, doradztwo, konserwatywne wierzenia i poglądy, wybór moralny, Kościół, uczelnia, tradycyjne wartości, wierność, idealizm, rozsądek, szczodrość, moralność, wielkoduszność, dobroć, opieka, patronat, inicjacja, doświadczenie, rytuał, poszukiwanie prawdy, chęć niesienia pomocy, ślub kościelny, małżeństwo, związek duchowy oparty na uczciwości i wierności, historia, poszukiwanie wartości i prawd, poczucie bezpieczeństwa, gotowość do przebaczenia, starszy wiek, okres dojrzałości, zgłębianie swojego wnętrza, prawdomówność, wzór do naśladowania, uczynność, tolerancja, altruizm.

Negatywnie:
Konserwatyzm, dewocja, fanatyzm, uprzedzenia, nietolerancja, konformizm, surowość wobec siebie i innych, krytycyzm, przestarzałe poglądy, zaślepienie, przekonanie tylko o swoich racjach, uważanie się za jedyny autorytet, ingerencja w życie innych mimo czyjegoś sprzeciwu, doradzanie komuś na siłę, fałsz, pozory, nieczyste sumienie, poczucie winy, obłuda, dwulicowość, sekta, uzależnienie od osoby która manipuluje i wykorzystuje do swoich celów, uleganie wpływom kogoś kogo uważamy za autorytet a w rzeczywistości mamy do czynienia ze złym doradcą, kłamstwo, nieuczciwość, nieumiejętność zaakceptowania czyichś poglądów, kryzys duchowy, pycha, zarozumiałość, niewierność w małżeństwie, impotencja, choroba, problem z przyswajaniem wiedzy.

Osoby, jakie może oznaczać

 • Kapłan, doradca duchowy, ksiądz, ktoś z kręgu osób duchownych, duchowy pośrednik,
 • Ktoś kogo uważamy za autorytet moralny
 • Ojciec, wychowawca, opiekun, starszy brat
 • Osoba religijna, przestrzegająca zasad wiary
 • Osoba konserwatywna, przestrzegająca i trzymająca się sztywnie zasad
 • Człowiek uczciwy, szlachetny, postępujący w zgodzie ze swoim sumieniem
 • Ktoś kto niesie pomoc, udziela wsparcia duchowego i innego rodzaju
 • Osoba, która przekazuje wiedzę albo taka, która zgłębia naukę, poszerza wiedzę
 • Osoba przywiązana do tradycji
 • Człowiek, który udzieli nam poparcia
 • Ktoś kto udzieli nam dobrej rady i wskaże drogę
 • Dojrzały i mądry mężczyzna
 • Przywódca sekty, manipulator, narzucający komuś swój system wierzeń
 • Zły doradca
 • Człowiek surowy, bezwzględny, nietolerancyjny,
 • Fanatyk, Dewota
 • Ktoś kto zachowuje się dwulicowo, z pozoru jest pobożny, a w rzeczywistości zachowuje się niemoralnie

Zawody, jakie oznacza karta

Kapłan, osoba duchowna, doradca duchowy, opiekun, nauczyciel, wykładowca, człowiek uczony, historyk, kolekcjoner antyków, bibliotekarz, archeolog, kulturoznawca, teolog, katecheta, rozjemca, powiernik, lekarz, psycholog.

Miejsca jakie oznacza karta

Kościół, świątynia, synagoga, katedra, konfesjonał, uniwersytet, uczelnia, sala wykładowa, miejsce zebrania, sala szkoleniowa, aula, muzeum, miejsce odkryć archeologicznych, miejsce spotkań z doradcą, przestronne wnętrza, duże budynki, gmachy, wszędzie tam gdzie możemy liczyć na wsparcie, opiekę i gdzie czujemy się bezpieczni, dom opieki, hospicjum.

Znaczenie karty Arcykapłan

Kapłan w rozkładzie sugeruje sytuację kiedy mamy do czynienia z autorytetem moralnym lub religijnym. W naszym otoczeniu jest ktoś wobec kogo czujemy respekt i uszanowanie. Kapłan, inaczej Papież wprowadza ograniczenia o charakterze moralnym. Może reprezentować ojca, dziadka, starszego brata, osobę duchowną, męża albo doradcę, który przewyższa nas doświadczeniem życiowym, wiekiem. Możliwe, że jesteśmy w sytuacji w której niezbędna jest rada osoby mądrej i doświadczonej, która wskaże nam najwłaściwsze rozwiązanie i wyjście z sytuacji. Jeśli więc mamy do czynienia z tą postacią w rozkładzie Tarota to jest to znak, aby skorzystać z pomocnej rady. Zastanówmy się czy w naszym otoczeniu jest ktoś życzliwy i pomocny kto nie odmówi nam wsparcia w trudnej sytuacji. Kapłan symbolizuje raczej wsparcie duchowe a nie materialne, choć zdarza się, że karta oznacza również i pomoc materialną na przykład od ojca. Wobec Kapłana wymaga się posłuszeństwa i pokory.

Karta symbolizuje podporządkowanie, na przykład dzieci wobec ojca, uczniów wobec nauczycieli, osób młodszych wobec ludzi starszych, bardziej dojrzałych. Kapłan jest nie tylko opiekunem, ale i doradcą, który nauczy nas odróżniać dobro od zła i żyć tak, aby mieć czyste sumienie. Zazwyczaj karta reprezentuje dobrego doradcę, który poprowadzi nas przez życie albo w danej sytuacji pomoże znaleźć rozwiązanie, ale w niekorzystnym położeniu karta może oznaczać osobę, która działa na naszą niekorzyść i zgubę. Zwróćmy więc także uwagę na inne karty. Karta symbolizuje pewnego rodzaju wewnętrzną przemianę, która właśnie się w nas dokonuje. Możliwe, że dojrzeliśmy do pewnych decyzji i zachowań, nasz światopogląd się zmienił albo w końcu odkryliśmy nasz prawdziwy system wartości i staramy się żyć w zgodzie z nim. Kapłan oznacza nowy etap w rozwoju duchowym, przemianę, odkrycie prawd, przejście na inne wyznanie wiary, wewnętrzne odrodzenie, inspirację. Ważne jest czy patrząc na Kapłana widzimy nas czy też kogoś kto na nas oddziałuje i roztacza opiekę. Możliwe, że sami dojrzeliśmy do pewnych zmian i odkrywania nowych wartości, albo w naszym otoczeniu znalazł się ktoś dzięki komu zaczęliśmy zastanawiać się nad życiem i nad tym, co w nim najważniejsze.

Kapłan odnosi się do sfery moralności, nie skupia się na wartościach czysto materialnych i namacalnych. On wytycza zasady postępowania według których powinniśmy postępować, przestrzegać je i wcielać w życie. Kapłan obok konieczności przestrzegania zasad moralnych podkreśla także wagę tradycji, historii, religii, filozofii. Może oznaczać osobę zgłębiająca naukę o Bogu, historyku, kogoś kto bada przeszłość. Reprezentuje także opiekę, troskę, czuwanie nad tym, aby podopieczny był bezpieczny i żył w zgodzie ze sobą i z otoczeniem. Należy podkreślić dwie role jakie ukazuje karta, ucznia i mistrza. Musimy odpowiedzieć na pytanie, która z ról jest charakterystyczna dla naszego życia, kim jesteśmy, nauczycielem, doradcą czy też kimś kto pragnie poznać prawdę o sobie, o życiu czy też zgłębić jakąś dziedzinę nauki. Kapłan wprowadzi nas do krainy poznania, w której najważniejsza jest prawda, dobro i moralność, jest naszym mistrzem i przewodnikiem, a my powinniśmy w pełni mu zaufać, pod jego opieką nie grozi nam nic złego, zyskamy cenne rady i wskazówki jak postępować.

Kapłan zawsze wskazuje na postępowanie zgodne z zasadami moralnymi, nigdy nie zachęca do skorzystania ze złych mocy i postępowania niezgodnego z naszym sumieniem. Kapłan symbolizuje także wszelkie zorganizowane instytucje kościelne i związaną z nimi działalność. Może wskazywać na ślub kościelny, chrzest, sakrament Komunii Świętej. Reprezentuje ceremonie, rytuały, sprawy o charakterze religijnym. W pytaniach o związki może oznaczać bycie w małżeństwie, w którym istnieje silna więź duchowa, wzajemne zrozumienie, zaufanie i wsparcie. Wskazuje także na związek oparty na uczciwości i wierności. Podkreśla duże znaczenie tradycji w małżeństwie i trzymania się wytyczonych zasad. Jako karta porada, Kapłan zachęca do skorzystania z pomocy mądrej, życzliwej osoby, która doradzi w trudniejszych sytuacjach. Jeśli chodzi o sferę inną niż uczuciową to obecność karty w rozkładzie może sugerować powodzenie w sprawach naukowych, podjęcie decyzji o rozpoczęciu nauki, uzyskanie stopnia naukowego, pisanie pracy naukowej, zgłębianie wiedzy, wykładanie przedmiotów na uczelni, jeśli chodzi o sprawy zawodowe to jest to dobra karta dla osób, które zajmują się nauczaniem, w innych przypadkach karta oznacza konieczność skorzystania z porady osoby bardziej doświadczonej jeśli rozważamy podjęcie ważnych kroków i decyzji, należy zasięgnąć opinii radcy, konsultanta, doradcy zawodowego, osoby mądrej i życzliwej, kogoś kto bardziej zna się na rzeczy. Możliwe, że znaleźliśmy się w niepewnej sytuacji i nie wiemy jak nią pokierować, potrzebne więc nam pomocne wskazówki. Kapłan raczej nie wróży nadchodzącego bogactwa ani przypływu gotówki, bowiem karta odnosi się raczej do spraw duchowości, nabierania doświadczeń życiowych, pogłębiania wiedzy, poszerzania zainteresowań.

Pozostałe Arkana Wielkie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *