IV Cesarz (tarot)

Kogo może oznaczać

Starszy mężczyzna, dojrzały, wysoko postawiony, skupiający w ręku władzę, zarządca, dyrektor, właściciel firmy, mężczyzna żonaty, silny, cieszący się uznaniem i autorytetem. Ojciec, który potrafi zapewnić bezpieczeństwo materialne dla swojej rodziny. Jest to również przywódca, głowa państwa, silna osobowość, człowiek wytrwały, prawy, godny zaufania.

Karta w pozycji normalnej

Władza, uznanie, autorytet. Przestrzeganie zasad, dyscyplina, obiektywizm, kierowanie się rozsądkiem, bezpieczeństwo, dążenie do celu, przejęcie odpowiedzialności, zasięganie porad autorytetów, sukcesy w sferze zawodowej, rozpoczynanie ważnych przedsięwzięć, stabilizacja materialna.

Karta w negacji:

Niepowodzenia w sferze zawodowej, brak zysków, utrata autorytetu, nadużywanie władzy, problemy z surowym ojcem, wymagającym, niesprawiedliwym przełożonym, utrata pracy, dla kobiety oznacza zdominowanie przez mężczyznę, bezkompromisowość, tyrania, konserwatyzm.

Klucz do interpretacji

Pozytywnie
autorytet, stabilizacja, dobrobyt, władza, solidność, materialność, bezpieczeństwo, praktycyzm, dojrzałość, mądrość, odpowiedzialność za siebie i innych, przywiązanie do tradycji, przedsiębiorczość, zaradność, zdolności przywódcze, prestiż społeczny, majętność, bogactwo, wysokie stanowisko, przewodnictwo, sprawowanie władzy i kontroli, duże doświadczenie, szlachetność, samokontrola, sprawiedliwość, bezstronność, uczciwość, przestrzeganie zasad, silna wola, wytrwałość, zdecydowanie, świadomość celów, pracowitość, konsekwencja w postępowaniu, wszelkiego rodzaju osiągnięcia, wyznaczenie celów życiowych, ambicja, siła fizyczna i psychiczna, zwycięstwo, cechy męskie, ugruntowanie, regulowanie.

Negatywnie
chorobliwa żądza władzy, despotyzm, bezwzględność, dominacja, chęć zagarnięcia wszystkiego dla siebie, egoizm, bycie pod silną presją osoby, którą reprezentuje Cesarz, zbyt poważne traktowanie życia i sztywne trzymanie się wytyczonych przez siebie zasad, konserwatyzm, brak tolerancji, nieumiejętność wybaczania, gardzenie ludźmi słabszymi lub o niższej pozycji społecznej, przekonanie że status społeczny określa prawdziwą wartość społeczną, zbytnia surowość, twarda dyscyplina, przekonanie o słuszności tylko swoich racji, także utrata dobrej twarzy, dyshonor, utrata wpływów, wysokiego stanowiska, niepowodzenia zawodowe, niekorzystny obrót spraw, brak sukcesów, brak odwagi i zdecydowania.

Osoby, jakie może oznaczać

  • Osoba na wysokim stanowisku, właściciel firmy, prezes, szef, kierownik, dyrektor, członek zarządu, wpływowy manager, przełożony, prezydent, głowa państwa, monarcha
  • Mężczyzna dojrzały, stanowczy, odpowiedzialny, przedsiębiorczy o silnej osobowości, cieszący się szacunkiem i uznaniem,
  • Ojciec, mąż, mężczyzna starszy wiekiem lub/i bardziej doświadczony
  • Ktoś kto jest dla nas autorytetem, osoba którą podziwiamy
  • Osoba o poglądach konserwatywnych, trzymający się wyznaczonych zasad, poważny, ułożony
  • Człowiek surowy, despotyczny, przekonany o tym, że jego racje są zawsze słuszne
  • Człowiek majętny, szlachetny, potrafiący dzielić się swoim bogactwem z potrzebującymi
  • Ktoś obiektywny, sprawiedliwy, prawy

Zawody jakie oznacza karta

(z reguły karta wskazuje na wysokie, kierownicze stanowiska, ale nie zawsze) przedsiębiorca, właściciel firmy, prezes zarządu, kierownik, manager, planista, finansista, urzędnik państwowy, inspektor, wojewoda, wójt, sołtys, burmistrz, prezydent, rektor, dziekan, wykładowca, doświadczony nauczyciel z długim stażem, osoba z dużym doświadczeniem zawodowym w swojej dziedzinie, dowódca sił zbrojnych, naczelnik, strateg, fachowiec, specjalista.

Miejsca jakie oznacza karta
biuro, gabinet prezesa albo dyrektora, firma, centrala firmy, główna jednostka, stolica państwa, urząd, instytucja państwowa, dziekanat, sala wykładowa, jednostka wojskowa, pałac królewski, miejsce z dużą tradycją, dom ojca, urząd stanu cywilnego.

Znaczenie karty Cesarz

Zastanówmy się kim jest dla nas Cesarz. Mężem, ojcem, przełożonym, może starszym bratem, a może karta reprezentuje nas? Cesarz czyli Władca to ktoś kto dominuje, sprawuje władzę, ustala zasady i je egzekwuje. Musimy wykazywać wobec niego pewne posłuszeństwo, jednocześnie odczuwamy wobec niego szacunek,czasami strach i lęk. W zamian za okazywane posłuszeństwo i szacunek otrzymujemy poczucie bezpieczeństwa, wsparcie finansowe, opiekę. Cesarz symbolizuje przywiązanie do spraw materialnych, solidność, konkretne działanie, władzę, potęgę, siłę. Cesarz sprawuje władzę i kontrolę, wydaje polecenia. Jest człowiekiem dojrzałym, odpowiedzialnym, znajduje się na wysokim stanowisku. Zawsze mierzy wysoko i stara się zaspokajać swoje ambicje. Odrzuca wszystko co niesolidne, niestałe, dąży do stabilizacji, zapewnienia bezpieczeństwa sobie i bliskim. W tym co robi jest wytrwały, czasami staje się bezwzględny, twardy, nieugięty. Zdarza się, że żądza władzy przesłania mu wszystko inne i staje się człowiekiem okrutnym, pozbawionym skrupułów, nie szanującym ludzi. Ale jeśli widzimy kartę Władcy w dobrym położeniu, w otoczeniu dobrych lub neutralnych kart, to możemy być spokojni. Nie grozi nam nic ze strony Władcy, mamy do czynienia z człowiekiem silnym, twardym ale i sprawiedliwym, mądrym.

Karta może reprezentować nas i sugerować, że sprawujemy nad czymś kontrolę, że wiele zależy od nas i to my podejmujemy decyzje. Cesarz to także symbol stabilizacji, ugruntowanej pozycji społecznej, realizacji jakiegoś ważnego dla nas przedsięwzięcia. Karta zwykle oznacza, że postępujemy we właściwy sposób, jesteśmy zdecydowani, nie brak nam odwagi, konsekwencji i siły. Możliwe, że jesteśmy na etapie osiągania w życiu czegoś ważnego, prawdopodobnie jesteśmy w szczytowej formie, a kariera zawodowa nabiera coraz większego tempa. Cieszymy się sukcesami i naturalnym autorytetem. Naszym finansom nic nie grozi, czujemy się bezpieczni, a nasza wrodzona ambicja, pracowitość i upór nie pozwolą nam na porażkę. W tej chwili nasza pozycja jest silna, niezagrożona, ale nigdy nie tracimy czujności, wiemy że aby zachować spokój i bezpieczeństwo trzeba umieć tego bronić. Pojawienie się Cesarza wiąże się z ustalaniem swoich celów życiowych, wiemy czego chcemy i w jaki sposób to osiągnąć, mamy w sobie moc, odwagę i mądrość, która pozwoli osiągnąć to, co dla nas ważne.

Karta oznacza także chęć dokonania czegoś wielkiego, chęć władzy i przejęcia odpowiedzialności. Karta Cesarza potwierdza, że umiejętnie się do tego zabieramy i mamy odpowiednie cechy charakteru by sprostać zadaniu. Jednak czasem karta symbolizuje naszą zależność od innej osoby. Rozpoznajmy kim ta osoba jest. Cesarz może wskazywać na opiekę ojcowską i posłuszeństwo wobec ojca. Karta symbolizuje więc wpływ rodzica na daną sprawę. Może także wskazywać na proces wychowywania, opieki nad potomstwem, zapewnianiem mu wszystkiego co najlepsze. Może to my jesteśmy rodzicem albo człowiekiem, który pragnie rozpocząć samodzielne życie, być niezależnym od rodziców, wyprowadzić się z domu rodzinnego i przejąć odpowiedzialność za siebie. W niekorzystnym położeniu w rozkładzie karta wskazuje na wymagającego i surowego ojca, czasami despotę, który kontroluje swoje dzieci (nawet jeśli są dorosłe), narzuca swoje zdanie i nie pozwala żyć według innych zasad niż te, które on wyznaczył. Karta oznacza także podjęcie pracy, niezależność, rozpoczęcie własnej działalności, zarządzanie majątkiem i firmą. To karta zwycięstwa dla mężczyzny, oznacza że sprawy ułożą się po naszej myśli, jeśli nie zaprzeczą temu inne karty w rozkładzie. Jeśli jednak zaprzeczą to możemy spodziewać się negatywnego wpływu osoby, którą reprezentuje Cesarz albo niepowodzenie mężczyzny, który posiada cechy Cesarza. Może zagrażać utrata pracy, pieniędzy, porażka finansowa, źle ulokowane pieniądze, nieudane inwestycje, nieumiejętność zarządzania firmą, utrata wpływu, zagrożenie autorytetu, porażka, kryzys.

Karta symbolizuje także męża, który daje kobiecie wsparcie, zapewnia jej stabilizację, dobrobyt. W negatywnym znaczeniu Cesarz zamienia się w surowego, krytycznego partnera, który wymaga bezwzględnego posłuszeństwa i nie znosi żadnego sprzeciwu. Czasami karta może oznaczać despotę, który chce całkowicie zdominować partnerkę. Karta określa także relację zależności pracownika od przełożonego. Symbolizuje więc znaczenie w danej sprawie przełożonego, od niego będzie wiele zależało i to ona ma największy wpływ na rozwój sytuacji, o którą pytamy. Jeśli w karcie Cesarza widzimy nas, to oznacza że to my jesteśmy panem sytuacji i mamy zdolność wpływania na nią. Jednak w tym co robimy musimy być mądrzy i sprawiedliwi. W uczuciach karta oznacza sytuację kiedy czujemy się bezpiecznie, jest nam dobrze, wygodnie i w każdej chwili możemy liczyć na wsparcie partnera. W tej chwili w życiu uczuciowym nie zagraża nam kryzys, sprawy zostały uporządkowane, odczuwamy stabilizację, niczego nam nie brakuje. Karta ma zwykle pozytywne znaczenie w sprawach zawodowych i uczuciowych, powinniśmy się jedynie zaniepokoić kiedy karta Cesarza znajdzie się w pozycji odwróconej albo w sąsiedztwie negatywnych kart.

Pozostałe Arkana Wielkie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Abra

Tarot Miłości

Wróżba z kart Tarota w oparciu o rozkład krzyż celtycki.

Tarot

Postaw Tarota

Horoskop na dziś Horoskop na dziś

Sprawdź co Cię dzisiaj czeka
13 lipiec 2024

Sprawdź
Faza Księżyca Faza Księżyca

Sprawdź fazę Księżyca na dziś

Sprawdź
Horoskop na dziś Wibracja na dziś

Dzisiejszy dzień upłynie w wibracji liczby jeden. Poczujemy bardzo silny przypływ energii, będziemy wykazywać większą inicjatywę w wielu dziedzinach. Bardzo dobry dzień na rozpoczynanie ważnych przedsięwzięć, podejmowanie decyzji, wdrażanie w życie nowych planów. Czeka nas wiele nowych wydarzeń, dużo kontaktów z ludźmi. Dzisiejsza wibracja jedynki, sprzyja kupowaniu i sprzedaży. Tego dnia najlepiej polegać na sobie. Dobry dzień na nowe działania, na przykład na  rozpoczęcie diety

Horoskop na dziś Magiczne Ciasteczko
Chciwiec jest zawsze niezadowolony.